SSE

Z HPM wiki
Verze z 8. 1. 2012, 09:45; Hanzl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

SSE jsou multimediální SIMD instrukce procesorů běžných PC. Předchůdce je MMX, nástupce AVX. Můžete je pohodlně používat pomocí C intrinsics.


Odkazy na podrobnější popis:


Referenční manuály

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje