Semestrální práce

Z HPM wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání

Verze z 10. 11. 2011, 07:36

Semestrální práce by se měla týkat konkrétního hardwaru, popsaného z hlediska možnosti použití v multimédiích. Může to být třeba procesor či grafická karta, ale i jednotlivá součástka, jako třeba audio codec.

Na své osobní stránce napište návrh tématu, shromážděte odkazy na zdroje, ze kterých chcete vycházet, a napište stručnou osnovu. Na diskusních stránkách ostatních studentů naopak můžete třeba navrhnout, co by vás na daném tématu zajímalo podrobněji, jaké zdroje by ještě bylo zajímavé zpracovat a podobně.

U zkoušky bude vyžadována hlubší znalost jednoho z prezentovaných témat, nejlépe vlastního.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje