Semestrální práce

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Semestrální práce by se měla týkat konkrétního hardwaru, popsaného z hlediska možnosti použití v multimédiích. Může to být třeba procesor či grafická karta, ale i jednotlivá součástka, jako třeba audio codec.

Na své osobní stránce napište návrh tématu, shromážděte odkazy na zdroje, ze kterých chcete vycházet, a napište nejprve stručnou osnovu. Na diskusních stránkách ostatních studentů naopak můžete třeba navrhnout, co by vás na daném tématu zajímalo podrobněji, jaké zdroje by ještě bylo zajímavé zpracovat a podobně.

U zkoušky bude vyžadována hlubší znalost jednoho z prezentovaných témat, nejlépe vlastního.

Na konci semestru proběhne prezentace semestrálních prací, při které autor stručně promluví o tématu a dá ostatním prostor k diskusi. Práce již musí být v tom okamžiku umístěna zde na wiki (raději ale dříve). Autor může vhodné části promítnout na plátno.

Návrh tématu napište na svou osobní stránku, a jako "Shrnutí změny" napište "Návrh tématu semestrální práce: ....". Sledujte Poslední změny, abyste nenavrhovali opakovaně příliš podobná témata.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje