Uživatel:Dvoral10

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

PCI Express

Úvod

PCI Express (PCIe, 3GIO - 3rt Generation I/O), je nástupce sběrnice PCI, která je využíváná ve výpočetní technologii již od roku 1993. V dnešní době neustálý pokroků a nárůstu rychlostí veškeré výpočetní techniky, je zapotřebí aby i přenos mezi komonety byl co nejrychlejší a nejkvalitnější. Proto už nedostatečná PCI byla nahrazena novou PCIe, která svého předchůdce mnohokár převyšuje.

Historie

PCI

PCI (Peripheral Component Interconnect) je počítačová sběrnice pro připojení různých komponentů k základní desce. Tato sběrnice používala pro spojení jeden vodič s dvoustavovou modulací.


PCI 32bit @ 33 MHz = 132 MBps - základní "modul"

PCI 32bit @ 66 MHz = 266 MBps

PCI 64bit @ 33 MHz = 266 MBps

PCI 64bit @ 66 MHz = 533 MBps


PCI-X

AGP

PCI Express

PCIe je zběrnicí typu point to point přenáší, data po paketech. Narozdíl od sběrnice PCI , která měla jednosměrnou komunikaci, je PCIe obousměrná (Rx-Tx)

Model PCIe je podobně jako model ISO-OSI založen na vrstvách.

Vrstvy

PCIe vrstvy.jpg obr1. vrstvy PCIe

-Transaction Layer (transakční vrstva): Tato vrstva slouží ke zpracovaná paketů transakční vrstvy (TLP). V těchto paketech je nesena informace o operaci (čtení, zápis, zpráva). Pakety se dělí na request/completion a jsou posílány nebo příjímány z vrstvy core logic. Každý paket má své ID číslo aby se pak na něj dalo jednoduše odpovědět. Transakční vrstva se také stará o nastavení parametrů, posílání zpráv přes virtuální vodiče přerušení, řízení napájení.


TLP.gif obr2. paket transakční vrstvy

Paket transakční vrstvy se skládá, z hlavičky, vlsatních dat kontrolníhou součtu ECRC

TLP hlavicka.gif obr.3 hlavička TLP

Hlavička obahuje řídící informace o typu přenosu. Délka hlavičky je v 3-4 doublewordy (DW = 4 byty), záleží na Fmt.


Fmt - formát paketu, a určuje jestli obsahuje data

 Fmt[1:0]       Formát TLP
 00b          3 DW, bez dat
 01b          4 DW, bez dat
 10b          3 DW a data
 11b          4 DW a dataType - typ paketu TLP, typ operace. Je vázán také na Fmt.

 Typ TLP	    Fmt         Type              Popis
 MRd	    00/01      0 0000       Žádost o čtení z paměti
 MRdLk	    00/01      0 0001       Žádost o čtení z paměti s požadavkem na Lock
 MWr	    10/11      0 0000       Žádost o zápis do paměti
 IORd	    00         0 0010       Žádost o I/O čtení
 IOWd	    10         0 0010       Žádost o I/O zápis
 CfgRd0	    00         0 0100       Konfigurační čtení typu 0
 CfgWr0	    10         0 0100       Konfigurační zápis typu 0
 CfgRd1     00         0 0101       Konfigurační čtení typu 1
 CfgWr1	    10         0 0101       Konfigurační zápis typu 1
 Msg	    01         1 0rrr        Žádost o zprávu - rrr viz tab. 5
 MsgD	    11         1 0rrr        Žádost o zprávu - rrr viz tab. 5
 Cpl	        00         0 1010       Dokončení transakce bez dat
 CplD	    10         0 1010       Dokončení transakce s daty
 CplLk	    00         0 1011       Dokončení transakce bez dat s Lockem
 CplDLk	    10         0 1011       Dokončení transakce s daty a s Lockem

TC - udává Traffic Class

TD - povoluje připojení ECRC (TLP Digest) ke konci paketu

EP - nese informaci o chybě vzniklé v datech, například při chybě parity při čtení ze sběrnice PCI. Tato chyba nemusí být nutně kritická. Jedná se o informaci pro nadřazený sytém, který se s chybou vypořádá. Tato chyba se nesmí vyskytnou v žádné jiné části než datové! Proto se tomuto mechanizmu také říká data poisoning.

Attr - atributy udávající informace pro přenos dat a koherenci cache

Lenght - jde o délku přenášených dat v DW uvnitř paketu. Tedy maximální délka může být 2**10 DW = 4096 bytů


-Data Link Layer (linková vrtva)

-Physical Layer (fyzická vrstva)Zdroje

http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/resources/PCI_Express_White_Paper.pdf?iid=tech_%20pciexpress+rhc_whatispciexpress http://www.svethardware.cz/art_doc-66405A60712A7A6CC12570000046F535.html http://arstechnica.com/old/content/2004/07/pcie.ars/1 http://computer.howstuffworks.com/pci-express.htm http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje