Uživatel:Krctomas

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Morphological Anti-Aliasing

Co je Aliasing

Alias je vada v navzorkovaném obrazu (artefakt) způsobená podvzorkováním (porušením Shannonva vzorkovacího teorému). Aliasing je pojem pro vznik artefaktů v důsledku vzorkování. Podvzorkování způsobuje zobrazení vysokých frekvencí do nízkých a tak vznik vizuálně rušivých artefaktů.


Anti-aliasing

Anti-aliasing je proces, který zjednodušeně řečeno vyhlazuje hrany v obraze, neboli odstraňuje artefakty vzniklé aliasingem. V místě hrany vloží barevné hodnoty odpovídající průměru barev na jednotlivých stranách hrany. Jde tedy o jakési rozostření hran, v jehož důsledku ale mizí "digitální" ostrost.Viz:


Aliasing.jpg


Metody anti-aliasingu


Morphological Anti-Aliasing

Morphological Anti-Aliasing (MLAA) neboli morfologické vyhlazování je speciální filtr počítaný přes GPU, který se aplikuje až na vyrenderovaný snímek v paměti grafické karty těsně před odesláním na monitor. Morfologické vyhlazování musí už z principu fungovat vždy a všude. Zatímco MSAA se aplikuje jen na přechody hran, MLAA už z principu neví, kde přechody jsou, k dispozici má jen barevnou mapu. MLAA je tedy teoreticky vysoce kvalitní antialiasingový filtr aplikovaný na celý obraz


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje