Uživatel:Prochhel

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Helena Prochazkova hela.prochazkova@gmail.com


Bluetooth


1)stručný popis

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie sloužící k bezdrátovému připojení mezi dvěma a více elektronickými zařízeními pracujících na krátkou vzdálenost, jakými jsou například mobilní telefon,síťové tiskárny PDA, osobní počítač.

2) Frekvenční pásmo při návrhu nejvhodnějšího kmitočtového pásma byla vyžadována jeho kompatibilita. Nejvhodnější pásmo,které by splnilo tyto požadavky je pásmo ISM (Industrial Scientific Medical band)– 2,4 GHz, je bezlicenční. Šířka pásma se pohybuje od 2,400–2,4835 GHz.

Pro větší kvalitu pojení používá technologie Bluetooth tzv. metodu kmitočtových skoků(frequency hopping) s nominální rychlostí 1600 skoků/s. Vysílač mění frekvenci při každém přenosu a přijmu. Tím zajistí potlačení interference s dalšími signály.


2) struktura protokolu


3) synchronní komunikace

4) zabezpečení v technologii bluetooth


Bluetooth...semestralni prace nebo antialiasingové a interpolační filtry

http://radio.feld.cvut.cz/personal/mikulak/MK/MK06_semestralky/Bluetooth_CanskyJ.pdf

http://www.lupa.cz/clanky/osobni-site-bluetooth-a-ieee-802-15/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

http://files.sma.de/dl/8584/BT-TCZ100511.pdf

http://pabi3.com/blog/zakladni-charekteristika-technologie-bluetooth/

http://pcworld.cz/hardware/Zaklady-technologie-Bluetooth-puvod-a-rozsah-funkci-6635

http://www.jirkasvoboda.com/publikace/publikace_1.pdf

http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Home.aspx

http://pcworld.cz/hardware/Zaklady-technologie-Bluetooth-komunikace-a-zabezpeceni-6636

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=33560

http://www.phoenixcontact.cz/signal-level-matching/242_25644.htm

http://info.sks.cz/www/zavprace/soubory/68700.pdf

Otázky ke statnicim http://www.fel.cvut.cz/education/bachelor/topicsKME.html

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje