Uživatel:Prochhel

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Helena Prochazkova hela.prochazkova@gmail.com


Bluetooth


1)stručný popis

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie sloužící k bezdrátovému připojení mezi dvěma a více elektronickými zařízeními pracujících na krátkou vzdálenost, jakými jsou například mobilní telefon,síťové tiskárny PDA, osobní počítač.

2) Frekvenční pásmo,výkonové úrovně,přenosová rychlost

při návrhu nejvhodnějšího kmitočtového pásma byla vyžadována jeho kompatibilita. Nejvhodnější pásmo,které by splnilo tyto požadavky je pásmo ISM (Industrial Scientific Medical band)– 2,4 GHz, je bezlicenční. Šířka pásma se pohybuje od 2,400–2,4835 GHz.

Pro větší kvalitu pojení používá technologie Bluetooth tzv. metodu kmitočtových skoků(frequency hopping) mezi 79 frekvencemi s rozestupem 1 MHz,s nominální rychlostí 1600 skoků/s. Vysílač mění frekvenci při každém přenosu a přijmu. Tím zajistí potlačení interference s dalšími signály. Je definováno několik výkonových úrovní (2,5 mW, 10 mW, 100 mW) s nimiž je umožněna komunikace do vzdálenosti cca 10 – 100 m. Udávané hodnoty ovšem platí jen ve volném prostoru. Přenosová rychlost se pohybuje okolo 720 kbit/s (90 KB/s)

3)Verze protokolu

2.0 v současnosti nejvíce používaná verze,používaná ve většině Bluetooth zařízení jako jsou např. mobilní telefony, notebooky, ale i LCD/plasma TV. 4.0

nejnovější verze (2010), disponuje větším dosahem (až 100 metrů), menší  el. spotřebou, podporuje šifrování AES-128. 

použití převážně pro připojení příslušenství (headsetů) a přenosu dat, ale i např. pro propojení PC s mobilem a skrz něj přístup na internet


4) struktura protokolu Technologie Bluetooth je definovaná standardem IEEE 802.15.1. Spadá do kategorie osobních počítačových sítí, tzv. PAN (Personal Area Network).

Jednotlivá zařízení jsou identifikována pomocí své adresy BD_ADDR (BlueTooth Device Address), podobné jako je MAC adresa u Ethernetu. Bluetooth podporuje jak dvoubodovou, tak mnohabodovou komunikaci. Pokud je více stanic propojeno do ad hoc sítě, tzv. pikosítě (piconet), jedna rádiová stanice působí jako řídící (master) a může simultánně obsloužit až 7 podřízených (slave) zařízení. Všechna zařízení v pikosíti se synchronizují s taktem řídící stanice a se způsobem přeskakování mezi kmitočty. Specifikace dovoluje simultánně použít až 10 pikosítí na ploše o průměru 10 metrů a tyto pikosítě dále sdružovat do tzv. „scatternets“ neboli „rozprostřených“ sítí. 3) synchronní komunikace   4) zabezpečení v technologii bluetooth


Bluetooth...semestralni prace nebo antialiasingové a interpolační filtry

http://radio.feld.cvut.cz/personal/mikulak/MK/MK06_semestralky/Bluetooth_CanskyJ.pdf

http://www.lupa.cz/clanky/osobni-site-bluetooth-a-ieee-802-15/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

http://files.sma.de/dl/8584/BT-TCZ100511.pdf

http://pabi3.com/blog/zakladni-charekteristika-technologie-bluetooth/

http://pcworld.cz/hardware/Zaklady-technologie-Bluetooth-puvod-a-rozsah-funkci-6635

http://www.jirkasvoboda.com/publikace/publikace_1.pdf

http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Home.aspx

http://pcworld.cz/hardware/Zaklady-technologie-Bluetooth-komunikace-a-zabezpeceni-6636

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=33560

http://www.phoenixcontact.cz/signal-level-matching/242_25644.htm

http://info.sks.cz/www/zavprace/soubory/68700.pdf

Otázky ke statnicim http://www.fel.cvut.cz/education/bachelor/topicsKME.html

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje