Uživatel:Tesarra3

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

OLED display

OLED je zkratka z anglického Organic Light-Emitting Diode. Je technologie využívající organické LED. Tento princip byl objeven už roku 1987 firmou Kodak. V současné době tato technologie zažívá prudký rozvoj zejména díky společnosti Samsung electronic.

Ukázka struktury Super Amoled plus

Obsah

Základní princip technologie

Tato technologie staví na elektroluminiscenčních vlastnostech organických vrstev. Tyto vrstvy jsou mezí průhlednou anodou a katodou. Když se na pole pixelu přivede napětí tak emitují kladné a záporné náboje ve vyzařovací vrstvě, která je součástí organických vrstev, a začne se produkovat elektromagnetické vlnění ve viditelném spektru.

Typy displayu

Jsou dva základní typy displayu a to s pasivní maticí a s aktivní matici. Rozdíl mezi těmito technologiemi je velmi podobný jako u LCD.

PMOLED (Passive Matrix OLED )

Tento display je vývojově nejstraší OLED display. Pod organickými vrstvami je mřížka z jednotlivých žil drátu a těmi jsou buzeny jednotlivé pixely. Tyto diplaye jsou pouze jednobarvné a vcelku neefektivní. Aby jste mohli vyzářit určitý jas, tak musíte emitovat org. vrstvu na několika násobně větší jas a to přímo úměrně k počtu řádků, ze kterých je složen display. Tento display se hodí spíše k zobrazování textu nebo statických věcí, protože má poměrně dlouhou odezvu. Navíc se moc nehodí k tvorbě větších uhlopříček.

AMOLED (Active Matrix OLED )

Ukázka struktury Super Amoled plus

Tento typ je o proti předešlému typu rychlejší (vyšší zobrazovací frekvence), energeticky úspornější,ostřejší obraz a hlavně je barevný. Využívá totiš TFT spouštěcí struktury. To znamená že každý jednotliví pixel je ovládán tranzistorem, respektive dvěma. Jeden obstarává sepnutí a vypnutí, druhý zajišťuje konstantní napětí a to z důvodu aby dioda neblikala. To celé ovšem znamená, že je tato varianta složitější na výrobu a logicky taky dražší.

Super AMOLED

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje