Uživatel:Zdvihsta

Z HPM wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(2. Jak pracuje?)
(2. Jak pracuje?)
Řádka 27: Řádka 27:
  
 
Předtím, než počítač udělá cokoliv, musí přesunout z disku do paměti RAM nějaký program. Data obsažená v dokumentech, tabulkách, grafice, databázích nebo v jiném typu souboru musejí být rovněž, uložena do RAM. Teprve poté může software používat procesor na zpracovávání těchto dat (počítači se jeví pouze jako nuly a jedničky). I ty největší počítače nejsou v podstatě nic jiného než soubor vypínačů: rozepnutý 0, sepnutý 1. Z této nejjednodušší podstaty umí počítač konstruovat milióny čísel, libovolného slova a stovky tisíců barev (vzorů). Když ale počítač zapneme, je RAM úplně holá. Postupně se však zaplní daty (nulami a jedničkami), které se přečtou z disku nebo vytvoří při práci počítače. Když se však počítač vypne, vše co bylo v paměti RAM se vymaže.
 
Předtím, než počítač udělá cokoliv, musí přesunout z disku do paměti RAM nějaký program. Data obsažená v dokumentech, tabulkách, grafice, databázích nebo v jiném typu souboru musejí být rovněž, uložena do RAM. Teprve poté může software používat procesor na zpracovávání těchto dat (počítači se jeví pouze jako nuly a jedničky). I ty největší počítače nejsou v podstatě nic jiného než soubor vypínačů: rozepnutý 0, sepnutý 1. Z této nejjednodušší podstaty umí počítač konstruovat milióny čísel, libovolného slova a stovky tisíců barev (vzorů). Když ale počítač zapneme, je RAM úplně holá. Postupně se však zaplní daty (nulami a jedničkami), které se přečtou z disku nebo vytvoří při práci počítače. Když se však počítač vypne, vše co bylo v paměti RAM se vymaže.
[[Soubor:image001.gif]]
+
 
 +
 
 +
 
 
===='''Zápis dat do RAM'''====
 
===='''Zápis dat do RAM'''====
  

Verze z 28. 11. 2011, 11:16

Obsah

Stanislav Zdvihal

Semestrální práce: RAM v multimédiích

Osnova:

1. Co je to RAM

2. Jak pracuje?

3. Typy

4. Aplikace na Multimediální 
   techniku

1. Co je to RAMRAM (random-access memory) je typ elektronické paměti, která umožňuje přístup k libovolné části v konstantním čase bez ohledu na její fyzické umístění. Paměť RAM se používá v počítačích a dalších elektronických přístrojích.

2. Jak pracuje?Předtím, než počítač udělá cokoliv, musí přesunout z disku do paměti RAM nějaký program. Data obsažená v dokumentech, tabulkách, grafice, databázích nebo v jiném typu souboru musejí být rovněž, uložena do RAM. Teprve poté může software používat procesor na zpracovávání těchto dat (počítači se jeví pouze jako nuly a jedničky). I ty největší počítače nejsou v podstatě nic jiného než soubor vypínačů: rozepnutý 0, sepnutý 1. Z této nejjednodušší podstaty umí počítač konstruovat milióny čísel, libovolného slova a stovky tisíců barev (vzorů). Když ale počítač zapneme, je RAM úplně holá. Postupně se však zaplní daty (nulami a jedničkami), které se přečtou z disku nebo vytvoří při práci počítače. Když se však počítač vypne, vše co bylo v paměti RAM se vymaže.


Zápis dat do RAM

Software ve spolupráci se systémem DOS vysílá elektrické signály na adresové vedení(mikroskopické vodiče elektricky vodivého materiálu vyleptaného do čipu RAM). Signál identifikuje místo, kam se na čip RAM mají data zapsat.


V každém paměťovém místě v čipu RAM, kam lze uložit data, elektrický signál sepne (uzavře) tranzistor (v podstatě vypínač který je spojen s datovým vedením).


Jakmile jsou tranzistory sepnuty, software vyšle signály po zvoleném datovém vedení. Každý signál představuje bit buď 1 nebo 0 tedy konečnou jednotku informace, s tou počítač pracuje.


Jakmile se elektrický signál dostane na adresové vedení, díky sepnutí tranzistorů, puls projde sepnutým tranzistorem a nabije kondenzátor.


Pokud se napájení počítače vypne, všechny kondenzátory svoje náboje ztratí. Každý nabitý kondenzátor v paměti představuje 1. Nenabitý kondenzátor představuje 0.

Čtení z RAM

Pokud chceme přečíst data uložená v RAM, software odešle po adresovém vedení jiný signál, který ještě jednou sepne tranzistory k němu připojené.


Všechny nabité kondenzátory na tomto vedení se vybijí přes obvod vytvořený sepnutým tranzistorem, tím se po datovém vedení pošlou pulsy.


Software pozná, ze kterých datových vedení přišel puls a chápe ho jako 1, z vedení z kterého puls však nepřišel chápe software jako 0. Kombinace jedniček a nul z osmi datových vedení tvoří jeden byte dat.

3. TypyPamětí RAM dělíme na:


1. statické - (označuje se jako SRAM) je nejrychlejším typem paměti. Jeho nevýhodou je velký odběr proudu (ovšem jen při velké pracovní rychlosti) a velká cena. Typicky se používá jako rychlá vyrovnávací paměť (cache) u procesorů.


2. dynamické - (označuje se jako DRAM) je nejlevnějším typem elektronické paměti. Vlastní data jsou uložena v miniaturních kondenzátorech jako náboj, který je však nutné pravidelně (dynamicky) obnovovat. Odtud dostal tento typ RAM paměti název. Typicky se používá jako hlavní paměť počítačů.


Modifikované paměti RAM: Fast Page DRAM, EDO RAM, SDRAM, DDR, RDRAM, ...

4. Aplikace na Multimediální technikuZdroje


[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/RAM

[2] http://kurz.softex.cz/lexikon/ram.html

[3] http://www.geoinformatics.upol.cz/app/prostredkygis/hardware/HW/pameti_operacni.htm

Možné zdroje:

cs.wikipedia.org/wiki/RAM

en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory

http://www.multimedia-english.com/contenido/ficha/ram-random-access-memory/3208

http://www.google.cz/url?url=http://www.cemca.org/EMHandbook/Section3.pdf&rct=j&sa=U&ei=9au7TuTaO4XssgaC9cXZBg&ved=0CBcQFjAA&q=hardware+and+software+for+multimedia&usg=AFQjCNGXzhPgQQzvRlZql3OM6QqdlSafcw

http://en.kioskea.net/contents/pc/ram.php3

http://www.google.cz/url?url=http://www.unixwiz.net/3b2/pdf/3B2_300-400_RAM_Expansion_Manual.pdf&rct=j&sa=U&ei=GK67TpqgKs2esAbhs8W2Aw&ved=0CCsQFjAB&q=Random-access+memory+manual+pdf&usg=AFQjCNEJRfF2-oezGpdyi1cT7vs26mSE5g

http://www.pcbuyerbeware.co.uk/RAM.htm

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje