Uživatel:Zdvihsta

Z HPM wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(4. Typy)
(4. Typy)
Řádka 138: Řádka 138:
  
  
Modifikované paměti RAM: Fast Page DRAM, EDO RAM, SDRAM, DDR, RDRAM, ...
+
===='''Paměti RAM:'''====
 +
 
 +
DRAM - Pomalá, nahrazena FPM nebo FP RAM
 +
 
 +
FP RAM - Tuto dnes můžeme najít na základních deskách podporujících procesory 386,486 a starších deskách Pentium. Je rychlejší než DRAM. (60 ns)
 +
 
 +
EDO RAM - Urychlené FP RAM. Jedná se o dynamickou paměť. Dovoluje delší přidržení dat na výstupu, což umožňuje překrývání čtecích impulsů. Během čtení dat je možné připravit další adresu.
 +
 
 +
BEDO RAM - Kombinace technologií Burst a EDO RAM. Podporují jen některé základní desky pro procesory pentium a funguje tak, že se místo jedné paměťové adresy načítají najednou čtyři.
 +
 
 +
SDRAM - Pracuje přesně podle externího taktu na paměťové sběrnici (předešlé ne). Vytlačila předchozí EDO RAM. Původní frekvence byla 66MHz, která byla zvýšena až na 133MHz (jsou i rychlejší moduly). Podporují ji všechny dnešní základní desky a procesory.
 +
 
 +
DDR RAM - Vyvinuta firmou Samsung, pracuje s oběma hranami taktu sběrnice (má teoreticky dvojnásobnou datovou propustnost). Využívá se hlavně u procesorů firmy AMD. Paměť DDR musí být podporována systémovou sběrnicí a aby se opravdu využil její potenciál.
 +
 
 +
RDRAM - Vyvinuta firmou RAMBUS. Vysokou rychlost získává díky extrémnímu zvýšení frekvence. Desetinásobná propustnost oproti 66MHz SDRAM, nižší spotřeba, standardizace (Intel vyrábí čipové sady pro PC s podporou RDRAM).
  
 
==='''5. Aplikace na Multimediální techniku'''===
 
==='''5. Aplikace na Multimediální techniku'''===

Verze z 28. 11. 2011, 15:20

Obsah

Stanislav Zdvihal

Semestrální práce: RAM v multimédiích

Osnova:

1. Co je to RAM

2. Historie

3. Jak pracuje?

4. Typy

5. Aplikace na Multimediální 
   techniku

1. Co je to RAM



RAM (random-access memory) je typ elektronické paměti, která umožňuje přístup k libovolné části v konstantním čase bez ohledu na její fyzické umístění. Paměť RAM se používá v počítačích a dalších elektronických přístrojích.

2. Historie


3. Jak pracuje?



Předtím, než počítač udělá cokoliv, musí přesunout z disku do paměti RAM nějaký program. Data obsažená v dokumentech, tabulkách, grafice, databázích nebo v jiném typu souboru musejí být rovněž, uložena do RAM. Teprve poté může software používat procesor na zpracovávání těchto dat (počítači se jeví pouze jako nuly a jedničky). I ty největší počítače nejsou v podstatě nic jiného než soubor vypínačů: rozepnutý 0, sepnutý 1. Z této nejjednodušší podstaty umí počítač konstruovat milióny čísel, libovolného slova a stovky tisíců barev (vzorů). Když ale počítač zapneme, je RAM úplně holá. Postupně se však zaplní daty (nulami a jedničkami), které se přečtou z disku nebo vytvoří při práci počítače. Když se však počítač vypne, vše co bylo v paměti RAM se vymaže.


Zápis dat do RAM

Software ve spolupráci se systémem DOS vysílá elektrické signály na adresové vedení(mikroskopické vodiče elektricky vodivého materiálu vyleptaného do čipu RAM). Signál identifikuje místo, kam se na čip RAM mají data zapsat.


V každém paměťovém místě v čipu RAM, kam lze uložit data, elektrický signál sepne (uzavře) tranzistor (v podstatě vypínač který je spojen s datovým vedením).


Jakmile jsou tranzistory sepnuty, software vyšle signály po zvoleném datovém vedení. Každý signál představuje bit buď 1 nebo 0 tedy konečnou jednotku informace, s tou počítač pracuje.


Jakmile se elektrický signál dostane na adresové vedení, díky sepnutí tranzistorů, puls projde sepnutým tranzistorem a nabije kondenzátor.


Pokud se napájení počítače vypne, všechny kondenzátory svoje náboje ztratí. Každý nabitý kondenzátor v paměti představuje 1. Nenabitý kondenzátor představuje 0.

Čtení z RAM

Pokud chceme přečíst data uložená v RAM, software odešle po adresovém vedení jiný signál, který ještě jednou sepne tranzistory k němu připojené.


Všechny nabité kondenzátory na tomto vedení se vybijí přes obvod vytvořený sepnutým tranzistorem, tím se po datovém vedení pošlou pulsy.


Software pozná, ze kterých datových vedení přišel puls a chápe ho jako 1, z vedení z kterého puls však nepřišel chápe software jako 0. Kombinace jedniček a nul z osmi datových vedení tvoří jeden byte dat.

4. Typy



Pamětí RAM dělíme na:


1. statické - (označuje se jako SRAM) je nejrychlejším typem paměti. Jeho nevýhodou je velký odběr proudu (ovšem jen při velké pracovní rychlosti) a velká cena. Typicky se používá jako rychlá vyrovnávací paměť (cache) u procesorů.


statická RAM

















2. dynamické - (označuje se jako DRAM) je nejlevnějším typem elektronické paměti. Vlastní data jsou uložena v miniaturních kondenzátorech jako náboj, který je však nutné pravidelně (dynamicky) obnovovat. Odtud dostal tento typ RAM paměti název. Typicky se používá jako hlavní paměť počítačů.


dynamická RAM















Paměti RAM:

DRAM - Pomalá, nahrazena FPM nebo FP RAM

FP RAM - Tuto dnes můžeme najít na základních deskách podporujících procesory 386,486 a starších deskách Pentium. Je rychlejší než DRAM. (60 ns)

EDO RAM - Urychlené FP RAM. Jedná se o dynamickou paměť. Dovoluje delší přidržení dat na výstupu, což umožňuje překrývání čtecích impulsů. Během čtení dat je možné připravit další adresu.

BEDO RAM - Kombinace technologií Burst a EDO RAM. Podporují jen některé základní desky pro procesory pentium a funguje tak, že se místo jedné paměťové adresy načítají najednou čtyři.

SDRAM - Pracuje přesně podle externího taktu na paměťové sběrnici (předešlé ne). Vytlačila předchozí EDO RAM. Původní frekvence byla 66MHz, která byla zvýšena až na 133MHz (jsou i rychlejší moduly). Podporují ji všechny dnešní základní desky a procesory.

DDR RAM - Vyvinuta firmou Samsung, pracuje s oběma hranami taktu sběrnice (má teoreticky dvojnásobnou datovou propustnost). Využívá se hlavně u procesorů firmy AMD. Paměť DDR musí být podporována systémovou sběrnicí a aby se opravdu využil její potenciál.

RDRAM - Vyvinuta firmou RAMBUS. Vysokou rychlost získává díky extrémnímu zvýšení frekvence. Desetinásobná propustnost oproti 66MHz SDRAM, nižší spotřeba, standardizace (Intel vyrábí čipové sady pro PC s podporou RDRAM).

5. Aplikace na Multimediální techniku


Pro použití PC pro výpočet nějakých multimediálních dat, samozřejmě potřebujeme co největší a nejrychlejší RAM paměti. Ideální by bylo, kdybychom měli co největší statickou paměť bohužel je toto řešení velmi nákladné a tak se statická paměť používá většinou jen u procesorů (cache).

Jak si tedy poradit i bez toho? Zvětšením pamětí (toto je však omezené podle systému) nebo "ovládnout" další počítače. Za honbou za větším výkonem je ideální i když paměť vyčistíme, například restartujeme nebo použijeme nějaký software k tomu určených. Máme tedy prázdnou paměť RAM, ale nyní ještě potřebujeme přerušit práci ostatních programů které nám paměť RAM mohou dále zatěžovat. Toto provedeme různými příkazy k přerušení (zapauzování) těchto procesů. Nyní již mohou naše výpočty pracovat o mnoho rychleji.


Zdroje


[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/RAM

[2] http://kurz.softex.cz/lexikon/ram.html

[3] http://www.geoinformatics.upol.cz/app/prostredkygis/hardware/HW/pameti_operacni.htm

Možné zdroje:

cs.wikipedia.org/wiki/RAM

en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory

http://www.multimedia-english.com/contenido/ficha/ram-random-access-memory/3208

http://www.google.cz/url?url=http://www.cemca.org/EMHandbook/Section3.pdf&rct=j&sa=U&ei=9au7TuTaO4XssgaC9cXZBg&ved=0CBcQFjAA&q=hardware+and+software+for+multimedia&usg=AFQjCNGXzhPgQQzvRlZql3OM6QqdlSafcw

http://en.kioskea.net/contents/pc/ram.php3

http://www.google.cz/url?url=http://www.unixwiz.net/3b2/pdf/3B2_300-400_RAM_Expansion_Manual.pdf&rct=j&sa=U&ei=GK67TpqgKs2esAbhs8W2Aw&ved=0CCsQFjAB&q=Random-access+memory+manual+pdf&usg=AFQjCNEJRfF2-oezGpdyi1cT7vs26mSE5g

http://www.pcbuyerbeware.co.uk/RAM.htm

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje