Zesilovače s bipolárními a unipolárními tranzistory.

Z HPM wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Obrázky)
m
 
Řádka 103: Řádka 103:
 
==Pracovní bod==
 
==Pracovní bod==
  
• Je dán SS napájením tranzistoru a lze nastavit:
+
• Je dán SS napájením tranzistoru a lzhttp://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2b31hpm/index.php/Soubor:Termistorem.PNGe nastavit:
  
 
1.stanovením napájecího napětí.
 
1.stanovením napájecího napětí.
Řádka 132: Řádka 132:
  
 
[[Soubor:Emitorovym.PNG]]
 
[[Soubor:Emitorovym.PNG]]
 
===Stabilizace termistorem===
 
 
[[Soubor:Termistorem.PNG]]
 

Aktuální verze z 26. 1. 2022, 21:18

Obsah

Zesilovače s bipolárními tranzistory

Zapojení se společným emitorem (invertor fáze)

Se společným emitorem.jpg

• Zesiluje výkonově proud i napětí.

• Vstupní a výstupní impedance mají střední hodnotu.

Zapojení se společným kolektorem (emitorový sledovač)

Emitorovy sledovac.jpg

• Napěťové zesílení je přibližně rovno 1.

• Zesiluje pouze proudově.

• Výstupní emitorové napětí je shodné s bázovým.

• Označuje se jako převodník vysoké vstupní impedance na malou výstupní.

Zapojení se společnou bází

Se společnou bází.jpg

• Zesiluje pouze napěťově.

• Vstupní impedance je min a výstupní je max.

• Má nejvyšší mezní kmitočet.

• Skutečná zapojení tranzistorových zesilovačů obsahují napájecí obvody, které nastavují pracovní bod zesilovačů a tím i jeho vlastnosti: (zesílení,zkreslení,stabilita,pracovní třída…).

Pracovní třídy zesilovačů

• Jsou dány polohou prac.bodu v převodní voltampérové charakteristice.

• Jsou definovány úhlem otevření tranzistoru,který představuje dobu po kterou protéká zesilovačem proud.

• Poloviční úhel otevření udává dobu průchodu proudu během jedné půlperiody.

Třída A

Třída A.png

• Výhody: stabilita, min.zkreslení.

• Nevýhody: malá účinnost 30-40% (důvodem je klidový proud), malé zesílení.

• Použití: předzesilovače nebo jednočinné výkonové stupně.

Třída B

Třída B.PNG

• Poloha pracovního bodu je v bodě výstup kolektorového proudu.

• Proud tranzistorem prochází pouze po dobu jedné půl periody.

• Tato třída se vyznačuje nulovým klidovým proudem.

Třída B 2.PNG

• Výhody: větší účinnost 70%, velké zesílení.

• Nevýhody: velké zkreslení, nutnost použití tvrdého zdroje.

• Použití: dvojčinné výkonové zesilovače.

Třída C

Třída C.PNG

• Proud tranzistorem neprochází ani půl periody.

Třída C2.PNG

• Výhody: největší účinnost až 90%, největší zesílení.

• Nevýhody: největší zkreslení.

• Použití: vysokofrekvenční laděné stupně.

Třída A,B

Třída AB1.PNG

• Má pracovní bod umístěn mezi polohami třídy A a B.

• Úhel otevření tranzistoru je v intervalu 900 až 1800.

• Zesilovač pracuje v závislosti na amplitudě vstupního signálu ve třídě A nebo B.

• Malá amplituda – třída A.

• Velká amplituda – třída B.

• Použití: Výkonové dvojčinné zesilovače.

Nastavení a stabilizace pracovního bodu

Pracovní bod

• Je dán SS napájením tranzistoru a lzhttp://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2b31hpm/index.php/Soubor:Termistorem.PNGe nastavit:

1.stanovením napájecího napětí.

2.určením klidových proudů Ib a Ic.

3.výpočtem hodnot rezistorů Rb viz vzor dole.

Pracovní bod.PNG

Stabilizace pracovního bodu

• Stabilizace pracovního se provádí z důvodu teplotní závislosti polovodičových součástek především zbytkového proudu Iceo , kolektorový proud je dán: Ic = Iceo + βIb.

• Stabilizace zesilovačů je realizována zpětnovazebním obvodem,který působí proti příčinně vzniku nestability.

Paralelní stabilizace

Paralelní stabilizace.PNG

Paralelní stabilizace jen pro SS složku

SS.PNG

• ZZV působí pouze pro ss složku, střídavý signál prochází kondenzátorem do země ,nemá vliv na vstupní napětí tranzistoru.

Stabilizace emitorovým odporem

Emitorovym.PNG

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje