Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (ISO-Latin-2)

A2M31RAT - Řečové aplikace v telekomunikacích
letní semestr 2015/2016

Rozsah: 2 + 2

Garant:
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc., míst. 462 / C4, Fakultní e-mail: pollak

Přednášející:
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc., míst. 462 / C4, Fakultní e-mail: pollak

Cvičící:
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc., míst. 462 / C4, Fakultní e-mail: pollak
Ing. Petr Mizera, míst. 461 / C4, Fakultní e-mail: mizerpet

Zde je rozvrh předmětu pro aktuální semestr


OSNOVA PŘEDNÁŠEK
PROGRAM CVIČENÍ

   A2M31RAT na FEL Moodle (autorizovaný přístup)

DOPORUČENÁ LITERATURA


Charakteristika předmětu:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů magisterského studia s problematikou zpracování řečových signálů s užším zaměřením na komunikační aplikace. Tato problematika má široký aplikační záběr v komunikačních systémech.

 • Látka z přednášek je procvičována a doplňována v počítačových cvičeních, ve kterých je používán programový systém MATLAB a další softwarové nástroje používané pro analýzu řečového signálu.

  Předpokládané znalosti:

 • základy teorie signálů a systémů (na úrovni absolvování předmětu - A2M99CZS - Číslicové zpracování signálů)
 • základy programování

  Pro zdatnější studenty:

 • možnost zapojení do výzkumných úkolů řešených na jednotlivých pracovištích programu v rámci semestrálních projektů KME.

  Podmínky absolvování předmětu:

  Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou. Do hodnocení se započítává práce v semestru a znalosti prokázané u ústní zkoušky.
 • Průběžná práce v semestru: za aktivní účast na cvičení je možné získat celkem 40 bodů (10 x 4 body za cvičení v 1,3,5-13.týdnu).
 • Předmět je zakončen ústní zkouškou s krátkou přípravou, ve které studenti prokáží znalosti problematiky ve 3 vybraných okruzích ze zveřejněného seznamu. Ze zkoušky je možné získat celkem 60 bodů, tj. 4 x ( 3 x 5 ) bodů, tedy max 5 bodů za každou otázku s celkovou vahou 4.

  Výsledná klasifikace je pak dána následující tabulkou podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
  Klasifikační stupeň ECTS A B C D E F
  Bodové hodnocení 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 < 49
  Číselná klasifikace 1,0 1,5 2 2,5 3 4
  Česky výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

  Navazující nebo doplňující předměty na KME:

 • A2M31SMU - Signály v multimediích
  Prosím, pošlete mi email v případě libovolných problémů.
  E-mail: pollak s fakultní adresou fel.cvut.cz
  Poslední změna: Po úno 15 18:05:04 CET 2016