Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

A2M31RAT - Řečové aplikace v telekomunikacích - cvičení
zimní semestr 2015/2016

Pomůcky pro práci ve cvičení:

Hodnocení průběžné práce v semestru:


PROGRAM CVIČENÍ:

 1. Čt - 25.2.2016 (Petr Pollák) - Úvod: řečový signál, nástroje pro analýzu, dostupné zdroje signálů
  - interaktiví práce se signály v prostředích MATLAB, Praat, Wavesurfer
  - nahrávání databáze signálů
  Návod ke cvičení

 2. Čt - 3.3.2016 (Petr Pollák) - Základní časové charakteristiky a spektrální charakteristiky
  - Energetické charakteristiky - energie, výkon, intenzita, RMS, PP
  - Počet průchodů nulou
  - spektrogram
  - spektrum z banky filtrů (mel)
  Návod ke cvičení

 3. Čt - 10.3.2016 (Petr Pollák) - Odhad základního tónu řeči
  - odhad základního tónu řeči na bázi autokorelace
  - demonstrace dalších možných algoritmů, odhad umístění hlasivkových pulzů
  Návod ke cvičení

 4. Čt - 17.3.2016 (Petr Mizera) - LPC spektrum a odhad formantů
  - vykresleni LPC spektra reci
  - odhad formantu z LPC (razeni formantu, ruzny rad modelu)
  - formantový syntezátor samohlásek
  Návod ke cvičení

 5. Čt - 24.3.2016 (Petr Pollák) - LPC vokodér: realizace jednotlivých principiálních bloků
  - AR model řečového signálu
  - princip elementárního LPC vokodéru s buzením chybovým signálem
  - vliv kvantování v elementárním LPC vokodéru
  - LPC vokodér s buzením uměle generovanými signály
  Návod ke cvičení

 6. Čt - 31.3.2016 (Petr Pollák) - Kepstrum a kepstrální vzdálenost: detekce řečových úseků
  - definice a výpočet reálného (DFT) a LPC kepstra
  - výpočet kepstrální vzdálenosti aktuálního segmentu od pozadí, detekce řečové aktivity
  Návod ke cvičení

 7. Čt - 7.4.2016 (Petr Pollák) - Základy klasifikace na bázi GMM a VQ
  - princip GMM a VQ
  - úloha klasifikace samohlásek na bázi formantů
  Návod ke cvičení

 8. Čt - 14.4.2016 (Petr Pollák) - Verifikace mluvčího na bázi VQ
  - rozložení kepstra daného mluvčího v kesptrálním prostoru, rozdíly mezi mluvčími
  - vytvoření kódové knihy kepster daného mluvčího
  - realizace křížové verifikace mluvčího se signály z dostupné databáze
  - interaktivní on-line verifikace mluvčího v malých pracovních skupinkách 2-4 studentů
  Návod ke cvičení

 9. Čt - 21.4.2016 (Petr Pollák) - Verifikace a identifikace mluvčího na bázi GMM
  - verifikace mluvčího na bázi GMM modelování
  - vliv rozšířeného příznakového vektoru
  - vyhledání promluvy řečníka v rozsáhlé množině promluv
  Návod ke cvičení

 10. Čt - 28.4.2016 (Petr Pollák) - Rozpoznávání na bázi DTW
  - výpočet matice vzdáleností
  - nalezení nejkratší možné cesty průchodu maticí vzdáleností
  - realizace rozpoznávače číslovek
  Návod ke cvičení

 11. Čt - 5.5.2016 (Petr Pollák) - - Syntéza řeči
  - formantový syntezátor samohlásek
  - demonstrace volně dostupných syntezátorů
  Návod ke cvičení

 12. Čt - 12.5.2016 (Petr Pollák) - Systémy zvýrazňování řeči
  - potlačování stacionárního aditivního šumu v řečovém signálu
  - potlačování nestacionárního aditivního šumu v řečovém signálu
  Návod ke cvičení

 13. Čt - 19.5.2016 (Petr Pollák) - Eliminace vlivu konvolučního šumu v řečovém signálu
  - modelování dozvuku v řečovém signálu
  - potlačování konvolučního šumu v řečovém signálu
  - normalizace vlivu konvolučního šumu při parametrizaci řeči (CMN, CVN, CMVN)
  Návod ke cvičení

 14. Čt - 26.5.2016 (Petr Pollák) - KONZULTACE. REZERVA.