Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

A2M31RAT - Řečové aplikace v telekomunikacích - HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK
letní semestr 2015/2016

 1. St - 24.2.2016 (Petr Pollák) - Úvod - řečový signál, model vzniku řeči, základní časové charakteristiky, fonetické a artikulační aspekty (f0)
 2. St - 2.3.2016 (Petr Pollák) - Spektrální charakteristiky řečového signálu (DFT a LPC spektrum, LSF a LSP)
 3. St - 9.3.2016 (Petr Pollák) - Kepstrální charakteristiky řečového signálu - detekce řečové aktivity
 4. St - 16.3.2016 (Petr Mizera) - Potlačování šumu v řeči: šum aditivní, konvoluční; jednokanálové a vícekanálové systémy
 5. St - 23.3.2016 (Petr Pollák) - Vokodéry používané v telekomunikacích (skalární: a-law, vektorové: RPE-LTP, CELP, ACELP)
 6. St - 30.3.2016 (Petr Pollák) - Metody potlačování echa v řečovém signálu. Měření kvality řečového signálu (subjektivní a objektivní metody)
 7. St - 6.4.2016 (Petr Pollák) - Rozpoznávání I: Základní rozpoznávací úlohy, řečové příznaky pro rozpoznávání a používané techniky (GMM, HMM, VQ, ANN, DNN)
 8. St - 13.4.2016 (Petr Pollák) - Rozpoznávání II: Verifikace a identifikace mluvčího. Rozpoznávání jazyka.
 9. St - 20.4.2016 (Petr Pollák) - Rozpoznávání III: Rozpoznávání řeči s malým a velkým slovníkem (DTW, GMM-HMM, LVCSR).
 10. St - 27.4.2016 (Petr Pollák) - Rozpoznávání IV: Moderní systémy LVCSR (DNN-HMM). Adaptační techniky v rozpoznávání řeči. Speciální parametrizace.
 11. St - 4.5.2016 (Petr Pollák) - Syntéza řeči, principy základních přístupů (konkatenační a formantová syntéza, PSOLA)
 12. St - 11.5.2016 - Přednáška odpadá - Rektorský den
 13. St - 18.5.2016 (Petr Pollák) - Databáze řečových signálů a textové korpusy. Náhrada ztracených segmentů řeči.
 14. St - 25.5.2016 (Petr Mizera) - Dialogové systémy. Rezerva.