Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2M31DSP - Pokročilé metody DSP
( A2M31SMU - Signály v multimédiích )
Harmonogram cvičení - letní semestr 2016/2017

Pomůcky pro práci ve cvičení:

Hodnocení průběžné práce v semestru:


PROGRAM CVIČENÍ:

 1. Út - 21.2.2017 (Petr Pollák) - Použití systémových charakteristik vybraných soustav, modelování signálů
  - Seznámení s harmonogramem cvičení
  - Opakování z předmětu A2M99CZS
  - Modelování AR signálů
  Návod ke cvičení

 2. Út - 28.2.2017 (Petr Pollák) - Použití metod měření zpoždění
  - Měření na bázi vzájemné korelační funkce
  - Měření na bázi vzájemné spektrální výkonové hustoty
  Návod ke cvičení

 3. Út - 7.3.2017 (Petr Pollák) - Aplikace koherenční analýzy
  - Definice koherenční funkce a způsoby výpočtu
  - Kohergram
  - Časová závislost průměrné koherence
  - Možné aplikace koherenční funkce (odstraňování rušení a detekci zpoždění)
  Návod ke cvičení

 4. Út - 14.3.2017 (Jiří Fiala) - Ilustrace použití kepstrální analýzy
  - Definice a příklady aplikace reálného a komplexního kepstra
  - Základy liftrace, homomorfní dekonvoluce
  Návod ke cvičení

 5. Út - 21.3.2017 (Petr Pollák) - Aplikace kepstrální vzdálenosti
  - výpočet DFT a LPC kepstra, výpočet kepstrální vzdálenosti
  - měření zkreslení signálu
  - nalezení hranic segmentů v nestacionárním signálu
  Návod ke cvičení

 6. Út - 28.3.2017 (Petr Pollák) - Aplikace diskrétní kosinové kosinové transformace
  - Definice DCT a způsoby výpočtu, souvislost s DFT
  - Použití pro výpočet reálného kepstra
  - Kompresní vlastnosti DCT
  Návod ke cvičení

 7. Út - 4.4.2017 (Petr Pollák) - Potlačování stacionárních aditivních šumů
  - potlačování stacionárního aditivního šumu ve stacionárním signálu
  - algoritmy na bázi spektrálního odečítání, Wienerovy filtrace, DCT
  Návod ke cvičení

 8. Út - 11.4.2017 (Petr Pollák) - Adaptivní metody potlačování šumu ve frekvenční oblasti
  - adaptivní varianty spektrálního odečítání, Wienerovy filtrace, potlačování šumu s DCT
  - potlačování stacionárního aditivního šumu v nestacionárním signálu
  - (potlačování nestacionárního rušení)
  Návod ke cvičení

 9. Út - 18.4.2017 (Petr Pollák) - Inverzni filtrace a Wienerova filtrace s modelem zkreslení
  - inverzní filtrace pro kompenzaci vlivu zkrelsení přenosového kanálu
  - inverzní filtrace za přítomnosti šumu
  - potlačení vlivu šumu při inverzní filtraci pomocí Wienerova filtru
  Návod ke cvičení

 10. Út - 25.4.2017 (Petr Pollák) - Analýza vlastních komponent signálu a KLT transformace
  - Vlastní čísla a vlastní vektory kovarianční matice signálu
  - Karhunen-Loeveho transformace (KLT)
  - Srovnání KLT, DCT, DFT
  Návod ke cvičení

 11. Út - 2.5.2017 - Cvičení odpadá (přesun výuky)

 12. Út - 9.5.2017 (Petr Pollák) - Slepá separace signálů na bázi FastICA
  - Vícekanálová lineární směs signálů
  - Mixážní a inverzní matice
  - Slepá separace, FastICA
  Návod ke cvičení

 13. Út - 16.5.2017 (Petr Pollák) - Vlnková transformace (WT), banky filtrů
  - Kvadraturně zrcadlové filtry (QMF)
  - Realizace rozkladu do více pásem pomocí
  Návod ke cvičení

 14. Út - 23.5.2017 (Petr Pollák) - Potlačování šumu na bázi WT resp. QMFB