Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2M31ZRE cvičení
Rozpoznávání sekvence samohlásek na bázi HMM - část II

Definice přechodové matice HMM modelu
Výpočet pravděpodobnosti průchodu HMM modelem (Viterbi, dopředná procedura)
Zpětné trasování v HMM modelu, fonetická segmentace


Úkoly k vypracování: