Kontaktní pole

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Kontaktní pole umožnuje pohodlně bez pájení propojit integrované obvody pomocí drátků.

Nezasouvejte do nich prosím dráty příliš velkého průměru. Zvlášť opatrní prosím buďte v těch místech kontaktního pole, kam se zasouvají vývody mikroprocesoru. Protože se integrovaný obvod zasouvá jako celek, není možno hmatem zjistit, že některý z kontaktů je poškozený a vývodu se dotýká jen lehce či vůbec.

Vzájemně propojena je každá pětice zdířek pod sebou, tedy například A1-B1-...-E1.

Nahoře a dole jsou zdířky propojeny tak, jak naznačují červené a modré čáry, tedy pět vodorovných pětic je propojených, ale není propojeno těchto 25 zdířek vlevo s 25 zdířkami vpravo! Také nejsou propojeny červené zdířky nahoře a dole, ani modré.Osobní nástroje