RS232

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Zapojení sériového portu RS232 vypadá takto (na konektoru jsou většinou čísla napsaná):

     .--..
 CD   |1  \
     |  6|   DSR
 RD   |2  |
     |  7| -10 RTS
 TD -10 |3  |
     |  8|   CTS
 DTR -10 |4  |
     |  9|   RI
 SG   |5  /
     `--''

V klidu nejspíš naměříte na některých pinech asi -10V, jak je v obrázku naznačeno. Spustíte-li na PC terminál (třeba minicom v Linuxu), nejspíš pak bude na RTS a DTR +10V.

Typický časový průběh datového signálu je nakreslen tady. V klidu je na vodiči od TD vysílače k RD přijímače záporné napětí (cca -10V, měřeno proti SG), které reprezentuje logickou jedničku, také se této úrovni říká "Space". Vysílání začne změnou úrovně na kladné napětí (cca. +10V, logická nula, "Mark") na dobu jednoho bitu (to je tzv. startbit), pak následují vlastní datové bity od LSB k MSB a na konci je stopbit (ten má opačnou úroveň než startbit a zajistí tedy klidovou úroveň na lince alespoň na dobu jednoho bitu, pokud by hned následoval další startbit - tím pádem startbit vždy začíná hranou signálu). Logické úrovně tedy celkově vypadají takto:

111111111111111 0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 1 111111111111111

a při vysílání dvou bytů těsně za sebou takto:

111111 0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 1 0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 1 11111


Podobný formát dat používá MIDI.


[editovat] Ovládání sériové linky z Linuxu

Rychlost přenosu lze nastavit příkazem stty, například:

stty -F /dev/ttyUSB0 9600

Data lze poslat příkazem:

echo ahoj >/dev/ttyUSB0

Možné rychlosti jsou 50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 a 921600. Nízké rychlosti umožňují snadno na připojené LED sledovat, že port vysílá. Jméno zařízení /dev/ttyUSB0 odpovídá sériové lince realizované konvertorem USB/RS232.

Nastavení lze zjistit třeba trochu zvláštním příkazem (ano, je tam opravdu menšítko):

stty </dev/ttyUSB0


Osobní nástroje