Uživatel:Alinaric

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Richard Alina


Naše zadání zní: "Třída funkcí pro ovládání znakového LCD displeje". Notnou chvíli nám trvalo než jsme navrhli schema, nakonec jsme použili procesor ATtiny2313 a lcd displej MC1602 s řadičem HD44780. Schéma je zobrazené v příspěvku. Lcd displej je již koupený. Další fází je postavit dané schéma a naprogramovat program v céčku, který by lcd displej probudil.

Odkaz na data sheet našeho LCD: [1]

Odkaz na data sheet Attiny2313: [2]

Ukázka části programu:

Hlavní část:

 1. include <avr/io.h>
 2. include <inttypes.h>
 3. include <util/delay.h>
 4. include <hd44780.c>

int main(void) { LCD_Initalize(); LCD_Clear(); LCD_WriteText("123345@!#$%^#");

while(1) {

} return 0; }

Adresování portů:

 1. define LCD_RS_DIR DDRD
 2. define LCD_RS_PORT PORTD
 3. define LCD_RS_PIN PIND
 4. define LCD_RS (1 << PD0)
 1. define LCD_RW_DIR DDRD
 2. define LCD_RW_PORT PORTD
 3. define LCD_RW_PIN PIND
 4. define LCD_RW (1 << PD1)
 1. define LCD_E_DIR DDRD
 2. define LCD_E_PORT PORTD
 3. define LCD_E_PIN PIND
 4. define LCD_E (1 << PD2)
 1. define LCD_DB4_DIR DDRB
 2. define LCD_DB4_PORT PORTB
 3. define LCD_DB4_PIN PINB
 4. define LCD_DB4 (1 << PB0)
 1. define LCD_DB5_DIR DDRB
 2. define LCD_DB5_PORT PORTB
 3. define LCD_DB5_PIN PINB
 4. define LCD_DB5 (1 << PB1)
 1. define LCD_DB6_DIR DDRB
 2. define LCD_DB6_PORT PORTB
 3. define LCD_DB6_PIN PINB
 4. define LCD_DB6 (1 << PB2)
 1. define LCD_DB7_DIR DDRB
 2. define LCD_DB7_PORT PORTB
 3. define LCD_DB7_PIN PINB
 4. define LCD_DB7 (1 << PB3)


Schéma našeho projektu:

Soubor:LCD12.jpg

V počátcích jsme měli problémy protože LCD displej ukazoval jen první řádek:

Soubor:IMAG00651.jpg

Přeprogramovávali jsme program až jsme se dostaly k zobrazení pouze části řádku:

Soubor:IMAG00681.jpg


Nakonec jsme po dlouhém bádání zjistily chybu, která byla v programu, jednalo se o špatné naadresování portů a zejména spouštění AVR simulátoru. Tyto chyby byly ošetřeny, změnili jsme adresování portů a program pouštěli v AVR DRAGON. Níže jsou vidět obrázky našich výsledků:

Soubor:IMAG00691.jpg

Soubor:IMAG00711.jpg

Soubor:IMAG00751.jpg

Prezentace:

Soubor:Třída funkcí pro ovládání znakového LCD displeje.pdf

Osobní nástroje