Uživatel:Havraale

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

[editovat] Programátor a IDE

Jednoduchý programátor přes sériovou linku. Zde připojený k ATtiny2313. Software pro nahrání programu do procesoru: PonyProg - serial device programmer ([1])

Jednoduchý programátor přes USB: USBtinyISP Software pro nahrání programu do procesoru: AVRdude

Programovací prostředí: CodeVisionAVR ([2])


Seznam součástek:

C1    330n     
C2    100n
D1    BZX83V005.1
D2    BZX83V005.1
IC1   78L05
R1    15k
R2    10k
R3    4k7
R4    4k7
T1    BC547C
U$1   ATTINY2313
X1    konektor 9-pin F


Soubor:ATp.png


[editovat] Semestrální práce - Dálkové oládání s modulem RFM12B

[editovat] Zadání

Úkolem je postavit dálkové ovládání s modulem RFM12B a procesorem ATtiny2313V. Vysílač má mít 2 tlačítka, která budou ovládat 2 LED na přijímači.


[editovat] Modul RFM12B

RFM12B je rádiový modul pracující v ISM pásmu. Existují verze pro pásma 433 MHz, 868 MHz a 915 MHz.

Vlastnosti:

 • Přenosová rychlost 115,2 kb/s (interní demodulátor), nebo 256 kb/s externím RC filtrem
 • Napájecí napětí 2,2 V – 3,8 V
 • Odběr v úsporném režimu < 0,3 uA
 • Diferenciální anténní vstup/výstup
 • Automatické přizpůsobení k anténě
 • Rychlý fázový závěs s vysokým rozlišením – krok 2,5 kHz
 • SPI
 • Modulace FSK
 • Krystal 10 MHz
 • Rozměry 16 mm x 16 mm x 2,2 mm
Literatura
 Datasheet, programming guide RFM12B
 Návod Zde

[editovat] Zapojení

RFM12B    ATtiny2313V
SCK  <--  PB7
SDI  <--  PB6
SDO  -->  PB5
nSEL  <--  PB4
nIRQ  -->  PB3
FSK/DATA/nFFS přes odpor 10k na napájení +3 V

Modul a PCB pro testování 
Soubor:RFM12B.png

[editovat] SPI

Komunikace mezi modulem a procesorem je přes SPI. Procesor je master. Modul je připojen na PORTB. Výstupy jsou 7, 6, 4 a 0 pro LED na vysílači, ostatní jsou vstupy s vysokou impedancí.


//pin RFM12B   pin portu B na uP
#define SCK   7          // SPI clock
#define SDI   6          // SPI Data input (RFM12B side) - Master output AVR DO
#define SDO   5          // SPI Data output (RFM12B side)
#define nSEL   4          // Chip select
#define nIRQ   3          // Interrupt

PORTB=0x14;
DDRB=0xD1;


[editovat] Softwarové SPI

#define HI_B(x) PORTB |= (1<<(x))
#define LO_B(x) PORTB &= ~(1<<(x))
unsigned int swSPI(unsigned int Cmd) {
 unsigned char i;
 unsigned int recv=0;
 LO_B(SCK);
 LO_B(nSEL);
 for(i=0; i<16; i++) {   
  if(Cmd&0x8000) HI_B(SDI); else LO_B(SDI);
  HI_B(SCK);
  recv<<=1; 				
  if( PINB&(1<<SDO) ) {
   recv|=0x0001;
  }
  LO_B(SCK);
  Cmd<<=1;  
 }
 HI_B(nSEL);
 return recv;
}


[editovat] Hardwarové SPI

Rychlá verze (asi 0,5 fclk ), používá USI.

unsigned int hwSPI(unsigned int Cmd){
  unsigned char s1,s2;
  unsigned int recv=0;
  LO_B(SCK);
  LO_B(nSEL);
  USICR=0x12;
  s1=(1<<USIWM0)|(0<<USICS0)|(1<<USITC);
  s2=(1<<USIWM0)|(0<<USICS0)|(1<<USITC)|(1<<USICLK);
  USIDR=((Cmd>>8)&0xFF);
  USICR=s1; USICR=s2;
  USICR=s1; USICR=s2; 
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  recv=USIDR;
  USIDR=Cmd&0xFF;
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  USICR=s1; USICR=s2;  
  recv=(recv<<8)+USIDR;
  USICR=0x00;
  HI_B(nSEL);
return recv;
}

[editovat] Vysílač

Po zapnutí napájení se vypnou všechny nepotřebné části procesoru, nastaví se přerušení na tlačítka a procesor i modul se přepne do režimu s nejnižší spotřebou (0,313±0,002 uA při napájení 2,59 V). Po zmáčknutí tlačítka se procesor probudí a podle zmáčknutého tlačítka zavolá z přerušení funkci TX, která nastaví modul a odvysílá kód zmáčknutého tlačítka. Poté se procesor i modul znovu uspí.

	#include <tiny2313.h>

	#define HI_B(x) PORTB |= (1<<(x))
	#define LO_B(x) PORTB &= ~(1<<(x))
	#define SCK 7  // SPI clock
	#define SDI 6  // SPI Data input 
	#define SDO 5  // SPI Data output
	#define CS  4  // chip select
	#define IRQ 3  // interrupt
	#define LED 0  // red LED;

	unsigned int hwSPI(unsigned int Cmd){
	  unsigned char s1,s2;
	  unsigned int recv=0;
	  LO_B(SCK);
	  LO_B(CS);
	  USICR=0x12;
	  s1=(1<<USIWM0)|(0<<USICS0)|(1<<USITC);      
	  s2=(1<<USIWM0)|(0<<USICS0)|(1<<USITC)|(1<<USICLK);
	  USIDR=((Cmd>>8)&0xFF);
	  USICR=s1; USICR=s2;
	  USICR=s1; USICR=s2; 
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  recv=USIDR;
	  USIDR=Cmd&0xFF;
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  recv=(recv<<8)+USIDR;
	  USICR=0x00;
	  HI_B(CS);
	return recv;
	}

	void TX(unsigned char btn){
		unsigned int k,st;
		unsigned char i;
		const unsigned char head[5]={0xAA,0xAA,0xAA,0x2D,0xD4};
		const unsigned char btn0[8]={62, 210,16,227,203,159,22, 66};
		const unsigned char btn1[8]={127,105,51,153,200,142,148,167};
		unsigned char *pbtn;
	  
		USICR=0x00; //vypne USI
		PORTB=0x14; //nastaví vstupy a výstupy 
		DDRB=0xD1; 
	  
		if (btn<3){
			if (btn==0){pbtn=btn0;}
			if (btn==1){pbtn=btn1;}
			HI_B(LED);
			hwSPI(0x80D8);//433 MHz
			hwSPI(0x8219);//TX
			hwSPI(0xA640);//nosná 434 MHz
			hwSPI(0xC647);//4.8kbps                               
			hwSPI(0x94A0);//134kHz,0dBm,-103dBm
			hwSPI(0xC2AC);//DQD4
			hwSPI(0xCA81);//FIFO8
			hwSPI(0xCED4);//SYNC=2DD4
			hwSPI(0xC483);
			hwSPI(0x9850);//MAX OUT
			hwSPI(0xCC77);
			hwSPI(0xE000);
			hwSPI(0xC800);
			hwSPI(0xC040); 
			hwSPI(0x0000); 
	    
			hwSPI(0xB8AA); //zapisu dummy byte do registru pro TX
			hwSPI(0xB8AA); //je to cast hlavicky
			hwSPI(0x8239); //ET=1, zacnu vysílat
			for(i=2; i<5; i++){
				while(PINB&(1<<IRQ)){;} //čeká až se vyprázdní zasobnik
				hwSPI(0xB800+head[i]);  //posílá hlavičku
			}
	    
			for(i=0; i<8; i++){
				while(PINB&(1<<IRQ)){;}   
				hwSPI(0xB800+pbtn[i]);  //posílá data
            }
	    
			for(i=0; i<3; i++){
				while(PINB&(1<<IRQ)){;}
				hwSPI(0xB800+head[i]);  //posílá konec
			}
	           
			hwSPI(0x8219);		//konec TX
			st=hwSPI(0x0000);	//stav
			hwSPI(0xB8AA);
	    
			if (st==0){			//je to OK
				for(k=0; k<60000; k++){;} //pozor na optimalizaci
				LO_B(LED);
				for(k=0; k<60000; k++){;} //trvání je libovolná, tak aby bylo vidět bliknutí
				HI_B(LED);
				for(k=0; k<60000; k++){;}
			}
		}         
	     
		hwSPI(0x8201); //power down - sleep
		LO_B(LED);
		PORTB=0x00; // no pull-up
		DDRB=0x00; //input
		return;
	}  

	//přerušení z INT0
	interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
		TX(0);
	}

	//přerušení z INT1
	interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void){
		TX(1);
	}

	void main(void){
		//#asm("cli"); //zakáže přerušení, překladač vloží do resetu sám
	  
		#pragma optsize-
		CLKPR=0x80; 
		CLKPR=0x03; //hodiny 1 MHz
		#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
		#pragma optsize+
		#endif

		PORTA=0x04; //pull-up u resetu
		DDRA=0x00;

		PORTB=0x00;
		DDRB=0x00;
	    
		PORTD=0x0C; //pull-up u tlacitek
		DDRD=0x00;

		TCCR0A=0x00; //Časovač/čítač 0 - vypnuto
		TCCR0B=0x00;
		TCNT0=0x00;
		OCR0A=0x00;
		OCR0B=0x00;

		TCCR1A=0x00; //Časovač/čítač 0 - vypnuto
		TCCR1B=0x00;
		TCNT1H=0x00;
		TCNT1L=0x00;
		ICR1H=0x00;
		ICR1L=0x00;
		OCR1AH=0x00;
		OCR1AL=0x00;
		OCR1BH=0x00;
		OCR1BL=0x00;
	  
		MCUCR=0x00; //přerušení na INT0 a INT1, reaguje na log. 0
		GIMSK=0xC0; 
		GIFR=0xC0;

		TIMSK=0x00; //Časovače/čítače - vypnuto

		USICR=0x00; //USI - vypnuto

		UCSRB=0x00; //USART - vypnuto

		ACSR=0x80; //komparátor - vypnuto
		DIDR=0x00;

		MCUSR=0; //příznaky resetů
		WDTCSR=0; //WatchDog - vypnuto
	  
		TX(3); //uspí RFM12B

		#asm("sei") // povolí přerušení

		while (1){
			MCUCR=MCUCR|0b01110000; //power-down 
			#asm("sleep")			//přechod do režimu nízké spotřeby
			MCUCR=(MCUCR)&(0b11011111); 
		}
	}

[editovat] Přijímač

Hodně podobný jako vysílač, proto je tady méně komentářů. Je to funkční verze.

	#include <tiny2313.h>

	#define HI_B(x) PORTB |= (1<<(x))
	#define LO_B(x) PORTB &= ~(1<<(x))
	#define SCK 7  // SPI clock
	#define SDI 6  // SPI Data input 
	#define SDO 5  // SPI Data output
	#define CS  4  // chip select
	#define IRQ 3  // interrupt
	#define LED1 1  // red LED;
	#define LED0 0  // red LED;

	unsigned int hwSPI(unsigned int Cmd){
	  unsigned char s1,s2;
	  unsigned int recv=0;
	  LO_B(SCK);
	  LO_B(CS);
	  USICR=0x12;
	  s1=(1<<USIWM0)|(0<<USICS0)|(1<<USITC);     
	  s2=(1<<USIWM0)|(0<<USICS0)|(1<<USITC)|(1<<USICLK);
	  USIDR=((Cmd>>8)&0xFF);
	  USICR=s1; USICR=s2;
	  USICR=s1; USICR=s2; 
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  recv=USIDR;
	  USIDR=Cmd&0xFF;
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  USICR=s1; USICR=s2;  
	  recv=(recv<<8)+USIDR;
	  USICR=0x00;
	  HI_B(CS);
	return recv;
	}

	//přijímání dat
	unsigned char rfRecv() {
		unsigned int data;
		while(PINB&(1<<IRQ)){;}
		data = hwSPI(0xB000);
		return (data&0x00FF);
	}

	void main(void){
		#asm("cli") 
		#pragma optsize-
		CLKPR=0x80; 
		CLKPR=0x03; 
		#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
		#pragma optsize+
		#endif

		PORTA=0x04;
		DDRA=0x00;

		PORTB=0x00;
		DDRB=0x00;
	    
		PORTD=0x00; 
		DDRD=0x00;

		TCCR0A=0x00;
		TCCR0B=0x00;
		TCNT0=0x00;
		OCR0A=0x00;
		OCR0B=0x00;

		TCCR1A=0x00;
		TCCR1B=0x00;
		TCNT1H=0x00;
		TCNT1L=0x00;
		ICR1H=0x00;
		ICR1L=0x00;
		OCR1AH=0x00;
		OCR1AL=0x00;
		OCR1BH=0x00;
		OCR1BL=0x00;

		MCUCR=0x00; //nemá tlačítka - vypnuto
		GIMSK=0x00;

		TIMSK=0x00;

		USICR=0x00;

		UCSRB=0x00;

		ACSR=0x80;
		DIDR=0x00;

		MCUSR=0; 
		WDTCSR=0;  
	 
		//RX 
		PORTB=0x14; //nastavení pro RX
		DDRB=0xD3;  
	  
		HI_B(CS);
		hwSPI(0x0000);
		hwSPI(0x80D8);
		hwSPI(0x8201);//RX
		hwSPI(0xA640);
		hwSPI(0xC647);                             
		hwSPI(0x94A0);
		hwSPI(0xC2AC);
		hwSPI(0xCA81);
		hwSPI(0xCED4);
		hwSPI(0xC483);
		hwSPI(0x9850);
		hwSPI(0xCC77);
		hwSPI(0xE000);
		hwSPI(0xC800);
		hwSPI(0xC040); 
		hwSPI(0x0000); 
	      
		while (1){
			const unsigned char btn0[8]={62, 210,16,227,203,159,22, 66};
			const unsigned char btn1[8]={127,105,51,153,200,142,148,167}; 
			unsigned char i,j,btnr[16]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
			unsigned int k;  
	    
			HI_B(LED0); HI_B(LED1);
			for (k=0; k<60000; k++) {;} 
			LO_B(LED0); LO_B(LED1);
	    
			hwSPI(0x8299);
			hwSPI(0xCA81); //FIFO po 8 bitech přerušení
			hwSPI(0xCA83); //FIFO reset
	    
 			for(j=0; j<8; j++){
				btnr[j]=rfRecv();
			}
	    
 			hwSPI(0x8201);
	    
			j=1; //porovnání přijatého kódu
 			for(i=0; i<8; i++){
				if(btn0[i]!=btnr[i]){j=0;}
			}
			if(j==1){HI_B(LED0);}
	    
			j=1; //porovnání přijatého kódu
			for(i=0; i<8; i++){
				if(btn1[i]!=btnr[i]){j=0;}
			}
			if(j==1){HI_B(LED1);}
	    
			for(k=0; k<60000; k++){;}
			for(k=0; k<60000; k++){;}
			for(k=0; k<60000; k++){;}
			for(k=0; k<60000; k++){;}
			LO_B(LED0);
			LO_B(LED1);
			for(k=0; k<60000; k++){;}
		}
 	}

[editovat] Úkol 1

Zde je řešení pro ATtiny2313. Místo A/D převodníku byl použit komparátor a časovač. Princip je v Application Note AVR400: Low Cost A/D Converter. Zapojení je na obrázku.


Soubor:Uk1.png


	.EQU SREG=0x3F
	.EQU __SRAM_START=0x0060
	.EQU __SRAM_END=0x00DF
	.EQU __DSTACK_SIZE=0x0020
	.EQU __HEAP_SIZE=0x0000
	.EQU __CLEAR_SRAM_SIZE=__SRAM_END-__SRAM_START+1

	.CSEG
	.ORG 0x00

	RJMP __RESET    ;INTERRUPT VECTORS
	RJMP 0x00
	RJMP _ext_int1_isr
	RJMP _timer1_capt_isr
	RJMP 0x00
	RJMP _timer1_ovf_isr
	RJMP _timer0_ovf_isr
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00
	RJMP 0x00

__RESET:
	CLI
	CLR R30
	OUT 0x1C,R30    ;EECR=0
	OUT 0x35,R30    ;MCUCR=0

	LDI R31,0x18    ;DISABLE WATCHDOG
	IN  R26,0x34    ;R26=MCUSR
	CBR R26,8
	OUT 0x34,R26    ;MCUSR=R26
	OUT 0x21,R31    ;WDTCR=R31
	OUT 0x21,R30    ;WDTCR=R30

	LDI R24,(14-2)+1  ;CLEAR R2-R14
	LDI R26,2
__CLEAR_REG:
	ST  X+,R30
	DEC R24
	BRNE __CLEAR_REG

	LDI R24,__CLEAR_SRAM_SIZE  ;CLEAR SRAM
	LDI R26,__SRAM_START
__CLEAR_SRAM:
	ST  X+,R30
	DEC R24
	BRNE __CLEAR_SRAM

	LDI R30,LOW(0)   ;GPIOR0-GPIOR2 INITIALIZATION
	OUT 0x13,R30    ;GPIOR0=0 
	OUT 0x14,R30    ;GPIOR1=0
	OUT 0x15,R30    ;GPIOR2=0

	LDI R30,LOW(__SRAM_END-__HEAP_SIZE)  ;HARDWARE STACK POINTER INITIALIZATION
	OUT 0x3D,R30    ;SPL=R30
	LDI R28,LOW(__SRAM_START+__DSTACK_SIZE) ;DATA STACK POINTER INITIALIZATION

	RJMP _main

 
_timer1_ovf_isr:
	ST  -Y,R30
	IN  R30,SREG
	ST  -Y,R30
   
	LDI R30,LOW(10)  ;if (pwm2==10){
	CP  R30,R4
	BRNE _if1
	SBI 0x18,2     ;HIB(CAD);
	IN  R30,0x39    ;TIMSK=TIMSK|0x08
	ORI R30,8
	OUT 0x39,R30
	CLR R4       ;pwm2=0
_if1:
	INC R4       ;pwm2++

	LD  R30,Y+
	OUT SREG,R30
	LD  R30,Y+
	RETI


_timer1_capt_isr:
	ST  -Y,R30
	IN  R30,SREG
	ST  -Y,R30

	IN  R30,0x39    ;TIMSK=TIMSK&0xF7
	ANDI R30,0XF7
	OUT 0x39,R30
	IN  R30,0x24    ;OCR1BL=ICR1L
	OUT 0x28,R30
	CBI 0x18,2     ;LOB(CAD)

	LD  R30,Y+
	OUT SREG,R30
	LD  R30,Y+
	RETI


_ext_int1_isr:
	ST  -Y,R30
	IN  R30,SREG
	ST  -Y,R30

	SBI 0x12,5     ;HI(LED1)
   
_while2:
	IN  R30,0x16    ;while(PINB&(1<<TL)==0){;}
	ANDI R30,LOW(0x0)
	BRNE _while2
  
	CLR R2       ;cas=0
	CLR R3       ;cas=0
	LDI R30,LOW(3)   ;Timer 0
	OUT 0x30,R30    ;TCCR0A=0x03
	LDI R30,LOW(11) 
	OUT 0x33,R30    ;TCCR0B=0x0B
	LDI R30,LOW(0) 
	OUT 0x32,R30    ;TCNT0=0x00;
	LDI R30,LOW(78)  
	OUT 0x36,R30    ;OCR0A=0x4E
	OUT 0x3C,R30    ;OCR0B=0x4E
	IN  R30,0x39    ;TIMSK=TIMSK|0x02
	ORI R30,2
	OUT 0x39,R30

	LD  R30,Y+
	OUT SREG,R30
	LD  R30,Y+
	RETI


_timer0_ovf_isr:
	ST  -Y,R30
	ST  -Y,R31
	IN  R30,SREG
	ST  -Y,R30

	MOVW R30,R2     ;cas++;
	ADIW R30,1
	MOVW R2,R30

	LDI R30,LOW(1002) ;if (cas==PLN)
	LDI R31,HIGH(1002)
	CP  R30,R2
	CPC R31,R3
	BRNE _if2
	LDI R30,LOW(35)  ;if splneno
	OUT 0x30,R30    ;TCCR0A=0x23
	CLR R5       ;pwm=0;

_if2:
	LDI R30,LOW(1002) ;if (cas>PLN)
	LDI R31,HIGH(1002)
	CP  R30,R2
	CPC R31,R3
	BRSH _if4
     
	INC R5       ;pwm++;

	LDI R30,LOW(5)   ;if (pwm==DSV)
	CP  R30,R5
	BRNE _if3
	CLR R5       ;pwm=0
	IN  R30,0x3C    ;OCR0B--
	SUBI R30,LOW(1)
	OUT 0x3C,R30

_if3:
	IN  R30,0x3C    ;if (OCR0B==0)
	CPI R30,0
	BRNE _if5

	IN  R30,0x39    ;TIMSK=TIMSK&0xFD
	ANDI R30,0xFD
	OUT 0x39,R30
	LDI R30,LOW(0)
	OUT 0x30,R30    ;TCCR0A=0x00
	OUT 0x33,R30    ;TCCR0B=0x00
	OUT 0x32,R30    ;TCNT0=0x00
	OUT 0x36,R30    ;OCR0A=0x00
	OUT 0x3C,R30    ;OCR0B=0x00
	CBI 0x12,5     ;LO(LED1)
_if5:
_if4:
	LD  R30,Y+
	OUT SREG,R30
	LD  R31,Y+
	LD  R30,Y+
	RETI
  
  
_main:
	LDI R30,LOW(128)  ;hodiny
	OUT 0x26,R30    ;CLKPR=0x80
	LDI R30,LOW(3)  
	OUT 0x26,R30    ;CLKPR=0x03

	LDI R30,LOW(0)  
	OUT 0x1B,R30    ;PORTA=0x00  all in, high z
	OUT 0x1A,R30    ;DDRA=0x00

	OUT 0x18,R30    ;PORTB=0x00  4 a 2 je out 0, ostatní in high z
	LDI R30,LOW(20) 
	OUT 0x17,R30    ;DDRB=0x14

	LDI R30,LOW(8)   
	OUT 0x12,R30    ;PORTD=0x08 5 je out 0, 3 je in pull-up, ostatní in high z
	LDI R30,LOW(32)  
	OUT 0x11,R30    ;DDRD=0x20

	LDI R30,LOW(0)   ;Timer 0
	OUT 0x30,R30    ;TCCR0A=0x00
	OUT 0x33,R30    ;TCCR0B=0x00
	OUT 0x32,R30    ;TCNT0=0x00
	OUT 0x36,R30    ;OCR0A=0x00
	OUT 0x3C,R30    ;OCR0B=0x00

	LDI R30,LOW(35)  ;Timer 1
	OUT 0x2F,R30    ;TCCR1A=0x23
	LDI R30,LOW(91)  
	OUT 0x2E,R30    ;TCCR1B=0x5B
	LDI R30,LOW(0)  
	OUT 0x2D,R30    ;TCNT1H=0x00
	OUT 0x2C,R30    ;TCNT1L=0x00
	OUT 0x25,R30    ;ICR1H=0x00
	OUT 0x24,R30    ;ICR1L=0x00
	OUT 0x2B,R30    ;OCR1AH=0x00
	LDI R30,LOW(78)  
	OUT 0x2A,R30    ;OCR1AL=0x4E
	LDI R30,LOW(0)  
	OUT 0x29,R30    ;OCR1BH=0x00
	OUT 0x28,R30    ;OCR1BL=0x00

	LDI R30,LOW(128)  ;INT1
	OUT 0x3B,R30    ;GIMSK=0x80
	LDI R30,LOW(0)
	OUT 0x35,R30    ;MCUCR=0x00
	LDI R30,LOW(128) 
	OUT 0x3A,R30    ;EIFR=0x80

	OUT 0x39,R30    ;TIMSK=0x80 Timer interrupt

	LDI R30,LOW(0)   ;USI off
	OUT 0xD,R30    ;USICR=0x00
	
    OUT 0xA,R30    ;UCSRB=0x00 USART off

	LDI R30,LOW(4)   ;Analog Comparator
	OUT 0x8,R30    ;ACSR=0x04
	LDI R30,LOW(3)   ;Digital input buffer
	OUT 0x1,R30    ;DIDR=0x03

	CLR R4       ;pwm2=0
	sei         ;Global enable interrupts

_while1:
	IN  R30,0x35    ;MCUCR=MCUCR|0b00100000
	ORI R30,0x20
	OUT 0x35,R30
	sleep        ;idle
	IN  R30,0x35    ;MCUCR=(MCUCR)&(0b11011111)
	ANDI R30,0xDF
	OUT 0x35,R30
	RJMP _while1
_END:
	RJMP _END

[editovat] Cvičení

 1. include <avr/io.h>


/*unsigned char cti(unsigned long int adr){ PORTB|=(adr>>15)&31; *(adr&0x7FFF)=data; return data; }*/

void zapis(unsigned long int adr, unsigned char data){ PORTB|=(adr>>15)&31; *(unsigned char *)(int)(adr&0x7FFF)=data; return; }


int main(void){ unsigned char d; //d=cti(254697); zapis(100000,31); return 0; }


[editovat] PWM ovládaná maticovou klávesnicí přes přerušení s úsporným režimem

//**************************************************************//

  .LISTMAC
  .EQU UDRE=0x5
  .EQU RXC=0x7
  .EQU USR=0xB
  .EQU UDR=0xC
  .EQU EERE=0x0
  .EQU EEWE=0x1
  .EQU EEMWE=0x2
  .EQU EECR=0x1C
  .EQU EEDR=0x1D
  .EQU EEARL=0x1E
  .EQU WDTCR=0x21
  .EQU MCUSR=0x34
  .EQU MCUCR=0x35
  .EQU SPL=0x3D
  .EQU SREG=0x3F
  .EQU GPIOR0=0x13
  .EQU GPIOR1=0x14
  .EQU GPIOR2=0x15
  .DEF R0X0=R0
  .DEF R0X1=R1
  .DEF R0X2=R2
  .DEF R0X3=R3
  .DEF R0X4=R4
  .DEF R0X5=R5
  .DEF R0X6=R6
  .DEF R0X7=R7
  .DEF R0X8=R8
  .DEF R0X9=R9
  .DEF R0XA=R10
  .DEF R0XB=R11
  .DEF R0XC=R12
  .DEF R0XD=R13
  .DEF R0XE=R14
  .DEF R0XF=R15
  .DEF R0X10=R16
  .DEF R0X11=R17
  .DEF R0X12=R18
  .DEF R0X13=R19
  .DEF R0X14=R20
  .DEF R0X15=R21
  .DEF R0X16=R22
  .DEF R0X17=R23
  .DEF R0X18=R24
  .DEF R0X19=R25
  .DEF R0X1A=R26
  .DEF R0X1B=R27
  .DEF R0X1C=R28
  .DEF R0X1D=R29
  .DEF R0X1E=R30
  .DEF R0X1F=R31
  .EQU __SRAM_START=0x0060
  .EQU __SRAM_END=0x00DF
  .EQU __DSTACK_SIZE=0x0020
  .EQU __HEAP_SIZE=0x0000
  .EQU __CLEAR_SRAM_SIZE=__SRAM_END-__SRAM_START+1
NAME DEFINITIONS FOR GLOBAL VARIABLES ALLOCATED TO REGISTERS
  .DEF _tl=R3
GPIOR0-GPIOR2 INITIALIZATION VALUES
  .EQU __GPIOR0_INIT=0x00
  .EQU __GPIOR1_INIT=0x00
  .EQU __GPIOR2_INIT=0x00
  .CSEG
  .ORG 0x00
START OF CODE MARKER

__START_OF_CODE:

INTERRUPT VECTORS
  RJMP __RESET
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP _pin_change_isr0
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00
  RJMP 0x00

__RESET:

  CLI
  CLR R30
  OUT EECR,R30
  OUT MCUCR,R30
DISABLE WATCHDOG
  LDI R31,0x18
  IN  R26,MCUSR
  CBR R26,8
  OUT MCUSR,R26
  OUT WDTCR,R31
  OUT WDTCR,R30
CLEAR R2-R14
  LDI R24,(14-2)+1
  LDI R26,2

__CLEAR_REG:

  ST  X+,R30
  DEC R24
  BRNE __CLEAR_REG
CLEAR SRAM
  LDI R24,__CLEAR_SRAM_SIZE
  LDI R26,__SRAM_START

__CLEAR_SRAM:

  ST  X+,R30
  DEC R24
  BRNE __CLEAR_SRAM
GPIOR0-GPIOR2 INITIALIZATION
  LDI R30,__GPIOR0_INIT
  OUT GPIOR0,R30
  ;__GPIOR1_INIT = __GPIOR0_INIT
  OUT GPIOR1,R30
  ;__GPIOR2_INIT = __GPIOR0_INIT
  OUT GPIOR2,R30
HARDWARE STACK POINTER INITIALIZATION
  LDI R30,LOW(__SRAM_END-__HEAP_SIZE)
  OUT SPL,R30
DATA STACK POINTER INITIALIZATION
  LDI R28,LOW(__SRAM_START+__DSTACK_SIZE)
  RJMP _main
  .ESEG
  .ORG 0
  .DSEG
  .ORG 0x80
  .CSEG
 1. include <tiny2313.h>
  #ifndef __SLEEP_DEFINED__
  #define __SLEEP_DEFINED__
  .EQU __se_bit=0x20
  .EQU __sm_mask=0x50
  .EQU __sm_powerdown=0x10
  .EQU __sm_standby=0x40
  .SET power_ctrl_reg=mcucr
  #endif
unsigned char tl;
// Pin change 0-7 interrupt service routine
  .CSEG

_pin_change_isr0:

  ST  -Y,R0
  ST  -Y,R26
  ST  -Y,R30
  IN  R30,SREG
  ST  -Y,R30
  
  ST  -Y,R19
  ST  -Y,R18
  ST  -Y,R17
  ST  -Y,R16
  
  ;unsigned char col->R17, row->R16, i->R19;
  IN  R30,0x18   ;col=PORTB>>4; //&0xF0;
  SWAP R30
  ANDI R30,0xF
  MOV R17,R30
  ;0-3 row, 4-7 columb   
  LDI R30,LOW(15)  ;PORTB=0x0F 7 lg0, 6 lg0, 5 lg0, 4 lg0, 3 PU, 2 PU, 1 PU, 0 PU
  OUT 0x18,R30
  LDI R30,LOW(240) ;DDRB=0xF0  7 Out, 6 Out, 5 Out, 4 Out, 3 In, 2 In, 1 In, 0 In
  OUT 0x17,R30
  
  IN  R30,0x18   ;row=PORTB&0x0F
  ANDI R30,LOW(0xF)
  MOV R16,R30
  
  ;0-3 row, 4-7 columb swap
  LDI R30,LOW(240) ;PORTB=0xF0 7 PU, 6 PU, 5 PU, 4 PU, 3 lg0, 2 lg0, 1 lg0, 0 lg0
  OUT 0x18,R30
  LDI R30,LOW(15)  ;DDRB=0x0F  7 In, 6 In, 5 In, 4 In, 3 Out, 2 Out, 1 Out, 0 Out
  OUT 0x17,R30
  
  ;zero - button push
  LDI R19,LOW(0)  ;i=0 ... for(i=0;i<4;i++){

_FOR:

  CPI R19,4    ;compare i<4
  BRLO PC+2    ;if lower
  RJMP _AfterFor  ;end for
    
  SBRC R17,0    ;if((col&1)==0) {break;} Skip if Bit in Register is Cleared
  RJMP _CONTINUE 
  RJMP _AfterFor  ;break 

_CONTINUE:

  LSR R17     ;col=col>>1
  SUBI R19,-1   ;i++ //nad tim _0x3:
  RJMP _FOR

_AfterFor:

  MOV R17,R19   ;col=i
  
  LDI R19,LOW(0)  ;i=0 ... for(i=0;i<4;i++){

_FOR2:

  CPI R19,4    ;compare i<4
  BRLO PC+2    ;if lower
  RJMP _AfterFor2 ;end for
    
  SBRC R16,0    ;if((row&1)==0) {break;} Skip if Bit in Register is Cleared
  RJMP _CONTINUE2
  RJMP _AfterFor2

_CONTINUE2:

  LSR R16    ;row=row>>1
  SUBI R19,-1   ;i++ //nad tim _0x7:
  RJMP _FOR2

_AfterFor2:

  MOV R16,R19  ;row=i

MOV R30,R16  ;tl=row<<2 LSL R30 LSL R30 MOV R3,R30 ADD R3,R17  ;tl=tl+col

  MOV R30,R3   ;OCR0B=(tl<<1)+tl; //tl*3
  LSL R30    ;PWM 
  ADD R30,R3
  OUT 0x3C,R30


  LDD R19,Y+3
  LDD R18,Y+2
  LDD R17,Y+1
  LD  R16,Y
  
  ADIW R28,4
  LD  R30,Y+
  OUT SREG,R30
  LD  R30,Y+
  LD  R26,Y+
  LD  R0,Y+
  RETI


_main:  ;void main(void){

  LDI R30,LOW(0)
  OUT 0x1B,R30   ;PORTA=0x00
  OUT 0x1A,R30   ;DDRA=0x00 
  
  OUT 0x12,R30   ;PORTD=0x00
  LDI R30,LOW(32)  ;DDRD=0x20; //pin 5 - Out PWM
  OUT 0x11,R30
  
  LDI R30,LOW(240) ;PORTB=0xF0 //7 PU, 6 PU, 5 PU, 4 PU, 3 lg0, 2 lg0, 1 lg0, 0 lg0
  OUT 0x18,R30
  LDI R30,LOW(15)  ;DDRB=0x0F  //7 In, 6 In, 5 In, 4 In, 3 Out, 2 Out, 1 Out, 0 Out
  OUT 0x17,R30
  
  ;Interrupt on pins PCINT0-7
  LDI R30,LOW(32)  ;GIMSK=0x20
  OUT 0x3B,R30
  LDI R30,LOW(0)   ;MCUCR=0x00
  OUT 0x35,R30
  LDI R30,LOW(240)  ;PCMSK=0xF0
  OUT 0x20,R30
  LDI R30,LOW(32)  ;EIFR=0x20
  OUT 0x3A,R30
  ;Mode: Fast PWM top=OCR0A  OC0B output
  LDI R30,LOW(35)   ;TCCR0A=0x23
  OUT 0x30,R30
  LDI R30,LOW(9)    ;TCCR0B=0x09
  OUT 0x33,R30
  LDI R30,LOW(0)    ;TCNT0=0x00
  OUT 0x32,R30
  LDI R30,LOW(48)   ;OCR0A=0x30 perioda 48 - 1 MHz / 48 = 20,83 kHz
  OUT 0x36,R30
  OUT 0x3C,R30     ;OCR0B=0x30; //počet taktů s log. 1, start maximum
  LDI R30,LOW(0)    ;TIMSK=0x00;
  OUT 0x39,R30
  sei          ;Global enable interrupts

_WHILE:  ;while (1){

  IN  R30,0x35     ;MCUCR=MCUCR|0b00100000
  ORI R30,0x20
  OUT 0x35,R30
  sleep
  IN  R30,0x35     ;MCUCR=(MCUCR)&(0b11011111)
  ANDI R30,0xDF
  OUT 0x35,R30
  RJMP _WHILE ;while } 

_END:

  RJMP _END
  .CSEG

__END_OF_CODE:  ;END OF CODE MARKER

//**************************************************************//

Osobní nástroje