Uživatel:Joklivo

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

[editovat] Pomůcka na třídění odporů

[editovat] Zadání

Pomůcka na třídění odporů se kterou lze rychle roztřídit odpory použité během cvičení v kontaktních polích. Odpor se připojí k zařízení a rozsvítí se jedna z 10 LED, která určí, do které krabičky odpor patří.


[editovat] Návrh řešení

Problém je možné řešit pomocí ADC v procesoru, nicméně toto řešení je zpracováno uživatelem Kolacia a proto by již nebylo účelné. Z toho důvodu jsme navrhli jiný způsob, který však může být mírně "kontroverzním" avšak originálním.

Program by měl být založen na zjišťování neznámého odporu pomocí hladiny "logické 1", kdy se do do odporu bude pomocí pulsně šířkové modulace (PWM) postupně zvyšovat šířku pulzu, který bude mít spolu s odporem za následek změnu hladiny napětí na vstupu mikroprocesoru ( PB0 ). Při dosažení hladiny "logické 1" bude v mikroprocesoru zaznamenána hodnota PWD (šířka pulzu) a podle té se rozsvítí určitá dioda na výstupu, která bude znázorňovat jednu z deseti hodnot odporů. Pokud bude připojený (neznámý) odpor takový, že nedojde k dosažení "logické 1", tj. hodnota napětí na kapacitoru bude < 2.5 V, rozsvítí se LED0, která znázorňuje příliš velký odpor.


* - VEŠKERÉ DALŠÍ ŘEŠENÍ TÉTO SEMESTRALNÍ PRÁCE JE Z DŮVODU JEDNODUCHOSTI A HLAVNĚ PŘEHLEDNOSTI ZPRACOVÁNO NA SPOLEČNÉ STRÁNCE NA KTERÉ JSME PRACOVALI SPOLEČNĚ S KOLEGOU ZDE

.
Osobní nástroje