Uživatel:Kouckjan

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

[editovat] Pomůcka na třídění odporů / určení tolerančního pásma odporu

Zadání

Pomůcka na třídění odporů, se kterou lze rychle roztřídit odpory použité během cvičení v kontaktních polích. Odpor se připojí k zařízení a rozsvítí se jedna z 10 LED, která určí, do které krabičky odpor patří.

Zadání jsme si trochu upravili, protože toto téma je již zpracováno našimi kolegy ze cvičení. Úlohu jsme pojali jako určení tolerančních pásem odporů, čímž by se mohla semestrální práce „Pomůcka na třídění odporů“ vhodně rozšířit.

[editovat] Návrh řešení

Řešením využívá 10-bitového AD převodníku, který je v mikroprocesoru již zabudovaný (porty PC0-PC5) a má rozpoznávací úroveň cca 5mV. Hodnota neznámého odporu se porovnává s hodnotou odporu referenčního a výsledkem je procentuální odchylka od hodnoty referenčního odporu (každá LED dioda představuje jiné rozmezí, např. 0-1%, 2-3% atd.).

[editovat] Tolerance odporů

Napětí na referenčním odporu přivedené na vstup mikroprocesoru (port PC0) se přepočítá podle Ohmova zákona na odpor, porovná se s referenční hodnotou a podle výsledné odchylky se určí, která LED dioda se má rozsvítit. Za odporový dělič je připojen filtrační kapacitor, který slouží pouze k odstranění možného šumu.


[editovat] Schéma 1

Soubor:V1.jpg


[editovat] Třídění odporů

Toto řešení je velice podobné předchozímu zapojení. Je ovšem upraveno tak, aby se s ním neměřily tolerance jednotlivých odporů, ale přímo odpory samotné. Princip je opět stejný: využití AD převodníku a porovnání hodnoty neznámého odporu s odporem referenčním. Rozsah měřených odporů je rozdělen na dvě části. Pokud jsou svorky v zapojení rozepnuté lze měřit odpory v rozsahu kΩ - MΩ. Pokud chceme měřit odpory s nižší hodnotou (v rozsahu Ω - kΩ) s velkou přesností, potřebujeme vhodně změnit hodnotu referenčního odporu. Pokud svorky v zapojení sepneme, připojí se paralelně k referenčnímu odporu odpor s nižší hodnotou. Výsledný referenční odpor bude menší, čímž bude menší i napětí na tomto odporu. Díky tomu budeme moc rozlišit malé hodnoty neznámého odporu. O tom, v jakém rozsahu budeme neznámý odpor hledat, informuje procesor vsutpní port PB6. Pokud budou svorky rozepnuté, portu nebude přivedené napětí a bude zde logická nula, pokud svorky sepneme, přivedeme na port napětí a tedy i logickou jedničku.


[editovat] Schéma 2

Soubor:varianta2.jpg


[editovat] Kód v jazyku C

stránka Tomáše Dragouna


[editovat] Použité zdroje

ATmega48/88/168 - podrobná technická dokumentace

[editovat] Podobné odkazy

Uživatel:Kolacmar na této stránce je velice podobné řešení

Uživatel:Panyrdav na této stránce je stejný problém řešen pomocí pulsně šířkové modulace

Osobní nástroje