2. domácí úkol

Z MAM wiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Oprava chybných rozsahů adres u zadání 2 a 4)
(Chyby ve schématech)
 
Řádka 2: Řádka 2:
Navrhněte zapojení potřebných propojení a dekodérů (přednostně na základě připravených 74HCT138 a příp. dodatečné logiky) pro rozšíření procesoru ATmega64 o paměť a vstupní a výstupní porty podle schémat a podle požadovaných rozsahů adres, které jsou pro každého studenta uvedeny v tabulkách u schémat. Pořadové číslo studenta je podle seznamu studentů v rozvrhu cvičení MAM. Datasheety použitých logických obvodů hledejte jako pdf např. Googlem (74HC373 datasheet apod.), nebo např. ve vyhledávání na [http://www.nxp.com webu NXP] (někdejší Philips). Návrh dokreslete do schématu vytištěného z pdf v odkazu pod náhledem schématu zapojení a v papírové podobě odevzdejte na začátku dalšího cvičení - v 11. týdnu.
Navrhněte zapojení potřebných propojení a dekodérů (přednostně na základě připravených 74HCT138 a příp. dodatečné logiky) pro rozšíření procesoru ATmega64 o paměť a vstupní a výstupní porty podle schémat a podle požadovaných rozsahů adres, které jsou pro každého studenta uvedeny v tabulkách u schémat. Pořadové číslo studenta je podle seznamu studentů v rozvrhu cvičení MAM. Datasheety použitých logických obvodů hledejte jako pdf např. Googlem (74HC373 datasheet apod.), nebo např. ve vyhledávání na [http://www.nxp.com webu NXP] (někdejší Philips). Návrh dokreslete do schématu vytištěného z pdf v odkazu pod náhledem schématu zapojení a v papírové podobě odevzdejte na začátku dalšího cvičení - v 11. týdnu.
 +
 +
'''Známé problémy a chyby ve schématech:'''
 +
 +
- Chyba v knihovní značce ATmega64 - chybné označení /ALE, správně má být ALE, tj. aktivní v log. 1, zapojení je správně, tj. přímé propojení ALE a C 74HC373
 +
 +
- Chyba v knihovní značce RAM 6164 - označení inverze u vstupu /CS1, tj. 2 inverze svádějící k domněnce, že je vstup aktivní v log. 1. Správně má být jen jedna inverze, buď kolečko a CS1, nebo bez kolečka a potom /CS1
 +
 +
- Označení  v knihovní značce ATmega64 - PG0(/WR), PG1(/RD) - signály /WR a /RD jsou aktivní v log. 0, tj. když je na nožičce součástky fyzicky 0 V. Lomítko zde značí inverzi, značení je poněkud nekonzistentní, srovnejte např. s RESET s pruhem nad označením a s vývody se třemi funkcemi, jako PB7(OC2/OC1C), kde je lomítko opravdu jen lomítko.

Aktuální verze z 13. 5. 2015, 06:24

Obsah

[editovat] Zadání 2. domácího úkolu

Navrhněte zapojení potřebných propojení a dekodérů (přednostně na základě připravených 74HCT138 a příp. dodatečné logiky) pro rozšíření procesoru ATmega64 o paměť a vstupní a výstupní porty podle schémat a podle požadovaných rozsahů adres, které jsou pro každého studenta uvedeny v tabulkách u schémat. Pořadové číslo studenta je podle seznamu studentů v rozvrhu cvičení MAM. Datasheety použitých logických obvodů hledejte jako pdf např. Googlem (74HC373 datasheet apod.), nebo např. ve vyhledávání na webu NXP (někdejší Philips). Návrh dokreslete do schématu vytištěného z pdf v odkazu pod náhledem schématu zapojení a v papírové podobě odevzdejte na začátku dalšího cvičení - v 11. týdnu.

Známé problémy a chyby ve schématech:

- Chyba v knihovní značce ATmega64 - chybné označení /ALE, správně má být ALE, tj. aktivní v log. 1, zapojení je správně, tj. přímé propojení ALE a C 74HC373

- Chyba v knihovní značce RAM 6164 - označení inverze u vstupu /CS1, tj. 2 inverze svádějící k domněnce, že je vstup aktivní v log. 1. Správně má být jen jedna inverze, buď kolečko a CS1, nebo bez kolečka a potom /CS1

- Označení v knihovní značce ATmega64 - PG0(/WR), PG1(/RD) - signály /WR a /RD jsou aktivní v log. 0, tj. když je na nožičce součástky fyzicky 0 V. Lomítko zde značí inverzi, značení je poněkud nekonzistentní, srovnejte např. s RESET s pruhem nad označením a s vývody se třemi funkcemi, jako PB7(OC2/OC1C), kde je lomítko opravdu jen lomítko.


[editovat] Varianta pro 1. kruh - od 9:15

Soubor:ATmega64-1ext.png

Totéž v pdf určené k tisku

Studenti 1-10 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 0000h až 7FFFh, EPROM 8000h až BFFFh, studenti 11-20 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 8000h až FFFFh, EPROM 4000h až 7FFFh. Adresy I/O jsou uvedeny v tabulce na konci stránky. Pozor na kolizi paměti a I/O, pokud k ní dochází, je pro danou adresu třeba zakázat paměť, tj. místo buňky paměti je na dané adrese I/O obvod.


[editovat] Varianta pro 2. kruh - od 11:00

Soubor:ATmega64-2ext.png

Totéž v pdf určené k tisku

Studenti 1-10 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 4000h až 5FFFh, EPROM 8000h až FFFFh, studenti 11-20 mají RAM umístěnou v rozsahu adres C000h až DFFFh, EPROM 4000h až BFFFh. Adresy I/O jsou uvedeny v tabulce na konci stránky. Pozor na kolizi paměti a I/O, pokud k ní dochází, je pro danou adresu třeba zakázat paměť, tj. místo buňky paměti je na dané adrese I/O obvod.


[editovat] Varianta pro 3. kruh - od 12:45

Soubor:ATmega64-3ext.png

Totéž v pdf určené k tisku

Studenti 1-10 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 0000h až 7FFFh, EPROM C000h až FFFFh, studenti 11-20 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 8000h až FFFFh, EPROM 4000h až 7FFFh. Adresy I/O jsou uvedeny v tabulce na konci stránky. Pozor na kolizi paměti a I/O, pokud k ní dochází, je pro danou adresu třeba zakázat paměť, tj. místo buňky paměti je na dané adrese I/O obvod.


[editovat] Varianta pro 4. kruh - od 16:15

Soubor:ATmega64-4ext.png

Totéž v pdf určené k tisku

Studenti 1-10 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 6000h až 7FFFh, EPROM 8000h až FFFFh, studenti 11-20 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 8000h až 9FFFh, EPROM 0000h až 7FFFh. Adresy I/O jsou uvedeny v tabulce na konci stránky. Pozor na kolizi paměti a I/O, pokud k ní dochází, je pro danou adresu třeba zakázat paměť, tj. místo buňky paměti je na dané adrese I/O obvod. Výstupy OUT3-1 až OUT3-3 tvoří dohromady jeden 24bitový výstupní port ovládaný z PD0 až PD3 procesoru, navrhněte posloupnost signálů pro jeho ovládání.


[editovat] Požadované adresní rozsahy I/O obvodů

Student Adresa I/O obvodů
1,11 Konec EPROM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabrány celkem 2 adresy)
2,12 Konec RAM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabrány celkem 2 adresy)
3,13 Konec EPROM, každá periferie zabírá rozsah (zrcadlí se v rozsahu) 16 adres, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabráno celkem 32 adres)
4,14 Konec RAM, každá periferie zabírá rozsah (zrcadlí se v rozsahu) 16 adres, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabráno celkem 32 adres)
5,15 Konec EPROM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na samostatné adrese (tj. zabrány celkem 3 adresy)
6,16 Konec RAM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na samostatné adrese (tj. zabrány celkem 3 adresy)
7,17 Konec volného prostoru nezabraného RAM a EPROM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabrány celkem 2 adresy)
8,18 Konec volného prostoru nezabraného RAM a EPROM, každá periferie zabírá rozsah (zrcadlí se v rozsahu) 256 adres, INPUT na samostatné adrese (tj. zabráno celkem 768 adres)
9,19 Konec volného prostoru nezabraného RAM a EPROM, každá periferie zabírá rozsah (zrcadlí se v rozsahu) 256 adres, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabráno celkem 512 adres)
10,20 Konec volného prostoru nezabraného RAM a EPROM, každá periferie zabírá rozsah 1024 adres, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabráno celkem 2048 adres)
Osobní nástroje