2. domácí úkol

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zadání 2. domácího úkolu

Navrhněte zapojení potřebných propojení a dekodérů (přednostně na základě připravených 74HCT138 a příp. dodatečné logiky) pro rozšíření procesoru ATmega64 o paměť a vstupní a výstupní porty podle schémat a podle požadovaných rozsahů adres, které jsou pro každého studenta uvedeny v tabulkách u schémat. Pořadové číslo studenta je podle seznamu studentů v rozvrhu cvičení MAM. Datasheety použitých logických obvodů hledejte jako pdf např. Googlem (74HC373 datasheet apod.), nebo např. ve vyhledávání na webu NXP (někdejší Philips). Návrh dokreslete do schématu vytištěného z pdf v odkazu pod náhledem schématu zapojení a v papírové podobě odevzdejte na začátku dalšího cvičení - v 11. týdnu.


Varianta pro 1. kruh - od 9:15

Soubor:ATmega64-1ext.png

Totéž v pdf určené k tisku

Studenti 1-10 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 0000h až 7FFFh, EPROM 8000h až BFFFh, studenti 11-20 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 8000h až FFFFh, EPROM 4000h až 7FFFh. Adresy I/O jsou uvedeny v tabulce na konci stránky. Pozor na kolizi paměti a I/O, pokud k ní dochází, je pro danou adresu třeba zakázat paměť, tj. místo buňky paměti je na dané adrese I/O obvod.


Varianta pro 2. kruh - od 11:00

Soubor:ATmega64-2ext.png

Totéž v pdf určené k tisku

Studenti 1-10 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 4000h až 7FFFh, EPROM 8000h až FFFFh, studenti 11-20 mají RAM umístěnou v rozsahu adres C000h až FFFFh, EPROM 4000h až BFFFh. Adresy I/O jsou uvedeny v tabulce na konci stránky. Pozor na kolizi paměti a I/O, pokud k ní dochází, je pro danou adresu třeba zakázat paměť, tj. místo buňky paměti je na dané adrese I/O obvod.


Varianta pro 3. kruh - od 12:45

Soubor:ATmega64-3ext.png

Totéž v pdf určené k tisku

Studenti 1-10 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 0000h až 7FFFh, EPROM C000h až FFFFh, studenti 11-20 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 8000h až FFFFh, EPROM 4000h až 7FFFh. Adresy I/O jsou uvedeny v tabulce na konci stránky. Pozor na kolizi paměti a I/O, pokud k ní dochází, je pro danou adresu třeba zakázat paměť, tj. místo buňky paměti je na dané adrese I/O obvod.


Varianta pro 4. kruh - od 16:15

Soubor:ATmega64-4ext.png

Totéž v pdf určené k tisku

Studenti 1-10 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 0000h až 7FFFh, EPROM C000h až FFFFh, studenti 11-20 mají RAM umístěnou v rozsahu adres 8000h až FFFFh, EPROM 4000h až 7FFFh. Adresy I/O jsou uvedeny v tabulce na konci stránky. Pozor na kolizi paměti a I/O, pokud k ní dochází, je pro danou adresu třeba zakázat paměť, tj. místo buňky paměti je na dané adrese I/O obvod. Výstupy OUT3-1 až OUT3-3 tvoří dohromady jeden 24bitový výstupní port ovládaný z PD0 až PD3 procesoru, navrhněte posloupnost signálů pro jeho ovládání.


Požadované adresní rozsahy I/O obvodů

Student Adresa I/O obvodů
1,11 Konec EPROM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabrány celkem 2 adresy)
2,12 Konec RAM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabrány celkem 2 adresy)
3,13 Konec EPROM, každá periferie zabírá rozsah (zrcadlí se v rozsahu) 16 adres, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabráno celkem 32 adres)
4,14 Konec RAM, každá periferie zabírá rozsah (zrcadlí se v rozsahu) 16 adres, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabráno celkem 32 adres)
5,15 Konec EPROM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na samostatné adrese (tj. zabrány celkem 3 adresy)
6,16 Konec RAM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na samostatné adrese (tj. zabrány celkem 3 adresy)
7,17 Konec volného prostoru nezabraného RAM a EPROM, každá periferie zabírá rozsah 1 adresy, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabrány celkem 2 adresy)
8,18 Konec volného prostoru nezabraného RAM a EPROM, každá periferie zabírá rozsah (zrcadlí se v rozsahu) 256 adres, INPUT na samostatné adrese (tj. zabráno celkem 768 adres)
9,19 Konec volného prostoru nezabraného RAM a EPROM, každá periferie zabírá rozsah (zrcadlí se v rozsahu) 256 adres, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabráno celkem 512 adres)
10,20 Konec volného prostoru nezabraného RAM a EPROM, každá periferie zabírá rozsah 1024 adres, INPUT na stejné adrese jako OUT1 (tj. zabráno celkem 2048 adres)
Osobní nástroje