2. domácí úkol

Z MAM wiki

Verze z 28. 4. 2011, 07:58; Horcik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zadání 2. domácího úkolu

Navrhněte zapojení potřebných dekodérů (přednostně na základě 74HCT138 a příp. dodatečné logiky) pro rozšíření preocesoru ATmega64 o paměť a vstupní a výstupní porty podle schémat a rozsahů adres, které budou zde na stránce. Návrh stačí dokreslit do vytištěného schématu a v papírové podobě odevzdat nejpozději v zápočtovém týdnu.

Osobní nástroje