Assembler

Z MAM wiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání

Verze z 15. 1. 2010, 23:06

Assembler téměř přímo určuje, jaké strojové instrukce má mikroprocesor vykonat. Je vhodné v něm napsat časově kritické operace (například mnohokrát opakované nejvnitřnější smyčky programu) a operace těsně vázané na speciální hardware. V ostatních případech dáme asi raději přednost jazyku C.

Osobní nástroje