Assembler

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Assembler téměř přímo určuje, jaké strojové instrukce má mikroprocesor vykonat. Je vhodné v něm napsat časově kritické operace (například mnohokrát opakované nejvnitřnější smyčky programu) a operace těsně vázané na speciální hardware. V ostatních případech dáme asi raději přednost jazyku C.

Pro práci v assembleru je třeba znát instrukční soubor AVR, nebo alespoň pár instrukcí.

Místo psaní v assembleru může ale často stejně dobře posloužit programování v jazyce C s využitím intrinsics a zběžná kontrola toho, jak byl program automaticky přeložen z C do assembleru.

Překladačů assembleru obvykle existuje pro každý procesor více různých - přestože základní věci jsou obvykle ve všech skoro stejné, některé speciality se liší. Pro AVR máme například tyto možnosti:

  • AVR Studio poskytuje kromě assembleru i přehledné grafické rozhraní a simulátor
  • GNU Assembler má obecné 'organizační' věci stejné pro všechny procesory, takže stejné znalosti využijeme u AVR i třeba u PC. Lze ho překládat pomocí avr-gcc, takže pokud už používáme gcc pro překlad C, nemusíme instalovat nic dalšího.
Osobní nástroje