Bit manipulations

Z MAM wiki

Verze z 15. 3. 2012, 14:46; Hanzl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

See AVR Instruction Set Manual for details of instructions.

  • LSL, LSR, ASR, ROL, ROR - shifts and rotations
  • AND, OR, EOR, ANDI, ORI - logical functions bit-per-bit (usable with hex masks)
  • BST, BLD - one-bit moves via T flag
Osobní nástroje