IRFZ44N

Z MAM wiki

Verze z 29. 3. 2012, 08:37; Hanzl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

IRFZ44N je spínací FET 50V 50A, asi 15Kč, lze řídit přímo výstupem mikroprocesoru.

Zapojení vývodů:

Soubor:IRFZ_schematics.png

[editovat] Poznámky k údajům v katalogu

Fully Avalanche Rated znamená, že je přípustné zavřený tranzistor prorazit příliš vysokým napětím D-S (asi 55V). Tranzistor je speciálně upraven, aby takový průraz nebyl destruktivní. Daní za tuto úpravu je vyšší kapacita G-S. Při spínání indukční zátěže tak není fatální, pokud zapomeneme na ochrannou diodu uzavírající proud cívkou po rozepnutí tranzistoru. Tranzistor se jen bude zahřívat. (Přehřátím tranzistor samozřejmě zničit lze, ale tranzistory bez speciální úpravy zničí již samotný proud, koncentrovaný do malé části polovodiče.)

Input Capacitance 1470pF může posloužit k orientační představě, jak rychle dokážeme tranzistor řídit výstupem AVR. Procesory ATmega88 a ATmega168 mají dle Absolute Maximum Ratings proud max. 40mA. Grafy Pin Driver Strength naznačují, že tento proud teče při úbytku asi 1V (oproti nastavené logické úrovni 0V či 5V), při úbytku 2V je téměř dvojnásobný. Kapacitní zátěž způsobí úbytek rychle klesající od 5V k nule, krátký okamžik jsme tedy mimo mezní hodnoty a je otázka, zda je vůbec přípustné tranzistor řídit přímo výstupem mikroprocesoru. (Na druhou stranu nějaká kapacitní zátěž je na pinu vždy, takže po nějakou nespecifikovanou dobu výstup překročení tohoto proudu snést musí.) K prahovému napětí 4V bychom se při nabíjení proudem 40mA dostali za t=(U*C)/I=4V*1470pF/40mA=147ns, mohli bychom se tedy pokusit spínat i na kmitočtu jednotek MHz. Jde ovšem o hrubě zjednodušený odhad, všechny použité "konstanty" jsou silně nelineárně závislé na dalších podmínkách. Při taktu procesoru 20MHz se k rozhodovací úrovni logického vstupu procesoru dostaneme za 20MHz*2.5V*1470pF/40mA=1.8 taktů, mohli bychom tedy možná dle tohoto zpoždění detekovat, že tranzistor je připojen. (Pokud bychom pro nabíjení jen připojili pull-up, můžeme nejen detekovat přítomnost tranzistoru, ale i změřit kapacitu. A protože tato kapacita závisí na napětí DS, mohli bychom tak toto napětí změřit!)


  • Podobný tranzistor s P kanálem je IRF9Z34N (je ale "jen" na 19A). Vývody GDS jsou zapojeny stejně.
Osobní nástroje