ISP programování

Z MAM wiki

Verze z 29. 3. 2012, 09:03; Hanzl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

ISP programování umí i programátor AVR skoro zadarmo. Používá 6 spojů:

 • GND - zem
 • VTG - velikost napájecího napětí (od 1.8 do 5V, Dragon podle toho určí ostatní logické úrovně, viz [1])
 • MOSI - Master Out Slave In, sériová linka od PC k AVR
 • MISO - Master In Slave Out, sériová linka od AVR k PC
 • SCK - hodiny sériových linek
 • RST - reset (a řízení programování)

Všechny AVR mikroprocesory mohou používat ISP. Všechny signály mají normální logické úrovně (nikoli třeba 9V). Neumožňuje ale ladění, na to je třeba debugWIRE nebo JTAG.

ISP lze použít, i když je mikroprocesor zapojen v zařízení (pokud jsou vývody používané k ISP vhodně zapojeny). Konektor pro ISP se proto často používá pro upgrade firmwaru.

ISP umožňuje i konfiguraci AVR procesorů, ale jen dokud se nespletete. Pak už neumožňuje nic a je čas na HVPP, nebo na koupi nového procesoru.


K připojení přes ISP se obvykle používá tento šestipinový konektor (2x3 piny s roztečí 2.54mm):

Zapojení vývodů ISP

a zde je totéž v textové podobě (lze snadno zkopírovat třeba do poznámky ve zdrojovém kódu), včetně polohy klíčovacího otvoru v případné "ohrádce" kolem pinů na plošném spoji a čísel vývodů, které také odpovídají pořadí vodiče v plochém kabelu:

  Vcc mosi gnd
  +---------+
  | 2 4 6 |
  | 1 3 5 |
  +---  ---+
  miso sck reset
Osobní nástroje