Informace o zkoušce

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Zkouška se skládá z teoretických otázek, odpovídajících přednáškám, a praktické písemné části, která obsahuje příklady na použití assembleru, jazyka C a přopojování jednoduchých periferií. Příklady vypadají třeba takto:

  • K zápisu v assembleru napište ekvivalent v jazyce C (k tomu je dobré si zkusit, jak se C překládá)
  • Napište program se zadanou funkcí v assembleru AVR
  • Napište program se zadanou funkcí v jazyce C
  • Připojte pomocí oddělovacího registru dvojici sedmisegmentovek, každá sedmisegmentovka má společnou anodu všech segmentů
  • Navrhněte dekodér, který umístí vnější RAM na určité místo v adresovém prostoru procesoru

K dispozici je instrukční soubor AVR a katalogové listy součástek.

Osobní nástroje