Jiří Korbel, Ondřej Kovář, Tomáš Krč: Elektronický vrátný

Z MAM wiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Popis funkce a zapojení)
(Schéma zapojení)
Řádka 19: Řádka 19:
==Schéma zapojení==
==Schéma zapojení==
-
[[Soubor:schemaRFID.png]]
+
[[Soubor:schemaRFID.png| thumb | 1200px | center]]
-
 
+
==Zdrojový kód==
==Zdrojový kód==

Verze z 15. 5. 2013, 18:36

Obsah

Zadání

Načtení kódu RFID čipu z RS232 čtečky, vyhodnocení podle tabulky a případné sepnutí výstupu (indikace např. LED).

Popis funkce a zapojení

RFID modul napájený 5V přečte kód daného čipu a sériovém kanále jej posílá v TTL úrovních ve formátu uvedeném na "http://www.seeedstudio.com/wiki/125Khz_RFID_module_-_Wiegand"

Popis zapojení:
LED1 slouži pouze jako indikace přečtení přiloženého čipu, pro samotné vyhodnocení by nebyla ani potřebná. Zajímavější je LED2, která slouží jako indikace povolení přistupu, načtený čip je v databázi povolených ID. Zároveň se sepne tranzistor pro ovládání dalšího zařízení.

Schéma zapojení

Zdrojový kód

// Zapojeni: 
// - rele na PC4
// - LED na PC5
// - vstup RS-232 na PD0
// - vystup RS-232 na PD1 (nepouzity)
// Terminal - Baud rate = 9600 bit/s, asynchronni, 8bit slova

#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>       // Potreba pro uint8_t
#include <avr/interrupt.h>    // Potreba pro preruseni
#include <util/delay.h>     // Potreba pro fci _delay_ms
#include <string.h>       // Potreba pro fci strcmp


// Nasledujici parametry pouze predpokladam z Datasheetu:
#define FOSC 1000000       // Pracovni frekvence procesoru [Hz]
#define SR 9600         // Symbolova rychlost (Baud Rate) [bit/s]
#define USARTBRR FOSC/16/SR -1  // USART Baud Rate Register


// Volitelne parametry:
int doba = 2000;    // Doba, po kterou rele sepne (doba otevreni dveri) [ms]

// 10byte zvolene cislo RFID cipu autorizovaneho na otevreni dveri
uint8_t znameRFID[] = {'1','2','3','4','5','6','C','D','E','F'};

uint8_t RFID[10];
int pomocna;

int main() {

  // Definice vystupu na PINC0, PINC1
  DDRC |= (1 << 4); 
  DDRC |= (1 << 5);

  // inicializace USART
  UBRR0H = (USARTBRR >> 8);  // Rozdeleni symbolove rychlosti do dvou 8bit registru
  UBRR0L = USARTBRR;  

  UCSR0A |= (1 << U2X0);           // Asynchronni prenos
  UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);   // Povolit prijimac i vysilac
  UCSR0B |= (1 << RXCIE0);          // Povolit preruseni na prijimaci
  UCSR0C |= (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);  // Velikost prijateho slova = 8 bit
                        // Ekvivalentni zapis -> UCSR0C |= (3 << UCSZ00);
  sei();    // Povoleni preruseni

  while(1){  // Hlavni smycka, cekani na preruseni  
  }  
}


// Samotna procedura preruseni
ISR (USART_RX_vect) {

  cli(); // Zabraneni dalsimu preruseni

  for (int i = 0; i < 10; i++) {  // 10, protoze Wiegand posila 10 8bit slov
    pomocna=UDR0;
    
    // Dekodovani prijatych 8 bitu, resp. rozdeleni podle toho, 
    // zda v prvnich 4 bitech prisla trojka nebo ctyrka:
    if ((pomocna & 0b11110000)>= 64) {

      switch (pomocna & 0b00001111) {
        case 1:
        RFID[i]=0b00001010; // A
        break;

        case 2:
        RFID[i]=0b00001011; // B
        break;

        case 3:
        RFID[i]=0b00001100; // C
        break;

        case 4:
        RFID[i]=0b00001101; // D
        break;

        case 5:
        RFID[i]=0b00001110; // E
        break;

        case 6:
        RFID[i]=0b00001111; // F
        break;
      }
    }
    else {
      RFID[i]=(pomocna & 0b00001111); // Cisla 0-9
    }

  // Vyslani pismene (kvuli dokonceni interruptu, jinak na nic)
  UDR0=RFID[i];         
  }

  // Porovnani znameho a obdrzeneho RFID slova
  if (memcmp(znameRFID,RFID,sizeof(RFID))==0) {

    PORTC |= (1 << 4); // Sepnuti rele
    PORTC |= (1 << 5); // Sepnuti LED

    _delay_ms(doba); // Cekani po zadanou dobu v otevrenem stavu

    PORTC &= ~(1 << 4); // Vypnuti rele
    PORTC &= ~(1 << 5); // Vypnuti LED

    sei(); // Povoleni dalsiho preruseni
  }
}
Osobní nástroje