Krokový motor

Z MAM wiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(kategorie)
 
Řádka 102: Řádka 102:
[http://robotika.cz/articles/steppers/cs Krokové motory z robotika.cz]
[http://robotika.cz/articles/steppers/cs Krokové motory z robotika.cz]
 +
 +
 +
[[Category:Kód v C]]

Aktuální verze z 21. 2. 2011, 08:59

Krokový motor

Jiří Janecký, Martin Chvála

Obsah

[editovat] Zadání

Ovládání krokového motoru

[editovat] Analýza problému

Soubor:Signaly-Bipolarni_s_polovicnim_krokem.gif Naznačení principu krokoveho motoru - Bipolární řízení s polovičním krokem

Ukázka signálu je pouze pro pravotočivý směr otáčení motoru - generována posloupnost 8,10,2,6,4,5,1,9. Pro otáčení směrem opačným stačí generovat číselnou posloupnost v opačném pořadí.

Schéma zapojení krokového motoru

Princip výkonového oddělení cívky motoru a signálové části

Princip výkonového oddělení cívky motoru a signálové části z procesoru. Na vstupy invertoru jsou přivedeny řídící signály z procesoru.

[editovat] Řešení

Semestrální práce programována v jazyce C:

 /* main.c */
 #include <avr/io.h> // zde je definovan napr. PORTB
 #include <avr/iom168.h> // konstanty pro konkretni typ mikrokontroleru
 
 #define F_CPU 1000000UL
 #include <util/delay.h>         // toto potrebuji pro pouziti funkce _delay_ms()
 
 int index = 7;             // ukazatel na předpokládaný stav rotoru
 const int pole[] = {8,10,2,6,4,5,1,9}; // jednotlivé stavy rotoru
 
 int main (void){            // hlavni funkce programu
 
  /* init */
 
  DDRB=0xFF;              // Data Direction Register PORTB: kazda nozicka bude vystup
 
  ini();                // nastavení do předem známého stavu
 
  while(1){              // periodický pohyb krokového motoru
    kroky(260,0,2);
    kroky(260,1,2);
  }
 }                    // konec main
 
 int cekej(int cykly){  // Tato funkce vznikla z důvodu špatně implementovaného skriptu _delay_ms(1);
    while(cykly>0){  
     _delay_ms(1);  // po vložení proměnné do teto funkce AVR studio požaduje načíst chybějící soubory
     cykly--;    // toto byl způsob jak se tohoto problému zbavit.
    }
 }
 
 int doleva(void){    // Pootočení rotoru o jeden krok vlevo
    if(index==0) index = 7;  // Ošetření "přetečení"
    else index--;
    PORTB= pole[index];
    return 0;
 }
 
 int doprava(void){    // Pootočení rotoru o jeden krok vpravo
    if(index==7) index = 0;  // Ošetření přetečení
    else index++;
    PORTB= pole[index];
    return 0;
 }
 
 int kroky(int pocet,int smer, int cas){ // doleva=0;doprava=1;cas=cas jednoho kroku v ms;pocet=pocet kroku
    while(pocet > 0){
      if(smer==1) doprava();
      else doleva();
      cekej(cas);
      pocet--;
    }
 }
 
 int ini(void){ // inicializace motoru do zakladni polohy
    kroky(7,0,50);
 }


Reálné zapojení krokového motoru

[editovat] Závěr

Podařilo se nám úspěšně rozpohybovat krokový motor disketové mechaniky ve dvou směrech. Naimplementované funkce ovládají motor definováním přesného počtu kroků daným směrem s přednastavenou délkou doby zachování stavu. Ukázka motoru v chodu Video krokový motor. Maximální rychlosti, které se nám podařilo s tímto krokovým motorem docílit bylo 500 kroků za vteřinu. Napájecí napětí invertorů bylo 3,5V při proudové ochraně 130mA. Při zkrácení doby jednoho kroku na 1/1000s se již motor přestal hýbat, dosáhli jsme tak jeho hranice.


[editovat] Hardware

Krokový motor z disketové mechaniky, AVR Dragon, ATmega168, 2x invertor TC4424, 8x dioda 1N5819, 4x LED 2barevná, 4x rezistor

[editovat] Zdroje

invertor TC4424

Krokové motory z robotika.cz

Osobní nástroje