Matrix keyboard

Z MAM wiki

Verze z 1. 3. 2012, 07:21; Hanzl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Matrix keyboard looks like this:


It can be connected like this (you may use different microprocessor, this is just an example):

Soubor:IC-matrix keyb.png

Osobní nástroje