Programátor AVR Dragon

Z MAM wiki

Verze z 29. 3. 2012, 09:01; Hanzl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledáníTento programátor umožňuje krokovat program přímo v reálném mikroprocesoru pomocí debugWIRE a prohlížet při tom obsah paměti a registrů (potřebné propojení je na obrázku).

Jen pro tuto výhodu jsme za ně v GM electronic zaplatili 1919 Kč za kus. Všechno ostatní, tedy nahrávání programů do AVR jednočipových mikroprocesorů, jejich konfigurace, verifikace programu atp. se dá zařídit primitivním programátorem, který je skoro zadarmo a můžete si jej vyrobit sami.

Dragon umí také ISP programování a JTAG ladění.

Tady možná lze objednat Dragon levněji (neověřeno, nezkoušeli jsme to), nebo možná tady

Obsah

[editovat] Ovladač USB

Pokud už máte AVR Studio nainstalované, můžete zkusit nainstalovat/aktualizovat ovladač USB (rozbalit nabídku Getting Started -> Software and USB Setup). Jestliže se to nepodaří, nezbývá, než celé AVR Studio odinstalovat a znovu nainstalovat. Při instalaci by se výzva k aktualizaci ovladače měla zobrazit. instalaci a připojení programátoru k USB portu postupujte podle návodu. Ovladač by se měl automaticky nainstalovat.

Při prvním úspěšném připojení programátoru v AVR Studiu se zobrazí výzva k aktualizaci firmwaru, vše se provede samo. Může to skončit nějakou chybovou hláškou a okamžitým zavřením AVR Studia. Při příštím spuštění však již vše funguje.


[editovat] Zapojení vývodů ISP

Zapojení vývodů ISP
Vývod Zkratka Označení Význam
1 MISO Master In Slave Out Data z programátoru do počítače
2 VTG Voltage of Target Senzor napětí na programované součástce - NEslouží k napájení
3 SCK Serial Clock Hodinový signál z počítače do programátoru
4 MOSI Master Out Slave In Data z počítače do programátoru
5 RESET Reset Uvedení do programovacího režimu, dodává programovací napětí (kolem 13 V)
6 GND Ground Referenční vodič (zem) - nutno spojit se zemí programované součástky

[editovat] Dragon a Linux

Pod Linuxem lze Dragon ovládat programem avrdude, například:

avrdude -c dragon_dw -p m168 -P usb

a program odpoví

avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9406
avrdude done.  Thank you.

Pokud není Dragon připojen, dostanete na stejný příkaz trochu kryptickou odpověď:

avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"

Pokud je Dragon připojen, ale laděný AVR obvod správně připojen není, je odpověď:

avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command: RSP_DEBUGWIRE_SYNC_FAILED
avrdude: jtagmkII_set_devdescr(): timeout/error communicating with programmer (status -1)
...

[editovat] Jak opravit programátor

Na webu je dokumentována hardwarová chyba programátoru, která vede k jeho snadnému zničení, ale naštěstí lze programátor oživit s omezenou funkčností. Jedná se o to, že pokud se přiblíží nějaký vodič k obvodu BDR 66K A3EY, což je zvyšující měnič pro HVP (High Voltage Programming), tento obvod vyhoří, zkratuje napájení a tím vyřadí programátor z činnosti. Návod na opravu lze najít na stránce Repair-tip when the voltage stabilizer has puffed its magic smoke.

Oprava: Vyhořelý obvod se odpájí a připájí se drátek od USB konektoru ke kondenzátoru, který se nachází poblíž původního obvodu. Bohužel máme ověřeno, že k vyhoření obvodu skutečně stačí pouze blízkost vodiče, ani nemusí dojít ke zkratu.

Osobní nástroje