Program cvičení

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

1. Organizace cvičení, bezpečnost práce, MAM wiki, vybavení laboratoře 362, program AVR Studio, první pokus v simulátoru AVR

2. Programátor AVR Dragon, mikroprocesor ATmega88, instrukční soubor AVR, assembler

3. Vstupní a výstupní porty, připojování periferií, maticová klávesnice, řízení LED, 1. domácí úkol

4. Výkonové spínací prvky, úloha na regulaci ventilátoru, přerušení, uspání procesoru

5. Čítače, časovače a PWM výstupy, zdroje hodinového signálu, přesný reálný čas. Rozdělení samostatných prací.

6. Složitější periferie, A/D převodníky a analogový komparátor.

7. Jazyk C a jeho překlad pomocí GCC a programu make, ISP pomocí avrdude

8. Optimalizace rychlosti, optimalizace využití RAM, kombinace C a assembleru, C intrinsics

9. Připojení SD karty, teoreticky vnější RAM, externě připojené vstupy a výstupy

10. Sériový port, softwarové USB, bootloader. Programování v jazyku C, 2. domácí úkol

11. Další možnosti konfigurace AVR procesorů, další typy programátorů AVR, watchdog, BOR. Programování v jazyku C.

12. Programování v jazyku C.

13. Prezentace výsledků práce, zápočet

Osobní nástroje