RAM

Z MAM wiki

Verze z 28. 6. 2012, 21:18; Hanzl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

S pamětí nejčastěji pracujeme pomocí adresovacího registru Z. Funguje stejně jako pointer (ukazatel) v jazyce C.

Nepříliš velká (ale často dostatečná) pamět RAM je přímo na čipu. Lze také připojit vnější RAM.

V paměti RAM je u větších AVR umístěn zásobník.

Na speciálních adresách RAM jsou vidět pracovní registry, a u nejmenších AVR je toto jediná existující RAM.


Velikosti vnitřní paměti RAM (nepočítaje v to pracovní registry) u některých AVR mikroprocesorů:

ATmega168 1024 bytů
ATmega88 1024 bytů
ATmega16 1024 bytů
ATtiny45 256 bytů
ATtiny2313 128 bytů
Osobní nástroje