Uživatel:Barkmond

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

[editovat] Barkman Ondřej

Student prvního ročníku magisterského studijního programu KME, obor Eektronika

  • e - mail: barkmond@fel.cvut.cz
  • icq: 497-497-342

[editovat] Semestrální práce

Téma semestrální práce, kterou budu zpracovávat samostatně se jmenuje "Desky plošných spojů pro připojení ATmega168 a ATtiny15 k programátoru AVR Dragon"

[editovat] Oficiální zadání

Na desce by mělo být vyřešeno napájení včetně blokování a filtrace pro analogovou část mikrokontroléru, dále připojení programovacích signálů a možnost využití programovacích vývodů i pro jiné účely. Celá deska o šířce 40-pinového pouzdra DIL (délka může být menší) by umožňovala zasunutí do nepájivého kontaktního pole pro připojení dalších obvodů. Výsledkem by mělo být schéma a návrh desky v programu Eagle.

[editovat] Řešení

Po úvaze a shlédnutí práce kolegů Realizace a řešení desky plošných spojů jsem se rozhodl pro jednodušší variantu rešení, kde deska obsahuje jen základní části potřebné pro programování mikroprocesorů ATmega168 a ATtiny15. Důvodů je hned několik. Méně součástek zaručí menší nákladnost a také poruchovost. Přípravek je navrhován pro použití na cvičeních předmětu A2M99MAM, která v letošním roce navštěvuje 114 studentů. Dá se tedy předpokládat, že bude poměrně silně zatěžován a proto jsem se chtěl vyhnout sendvičovému řešení a používání jumperů.

Toto řešení umožňuje připojení k programátoru AVR Dragon a zárověň také ISP programování pomocí jednoduchého programátoru (Programátor AVR skoro zadarmo) realizovaného na desce použitím několika odporů a připojením k PC pomocí konektoru LPT.

[editovat] Konstrukce

Konstrukční řešení vychází z Obr. 1., kde je mikroprocesor zasazený v nepájivém kontaktním poli a deska je posazena nad něj pomocí tzv. lámacích konektorů.

Konstrukce

obr.1

[editovat] Schéma zapojení

Toto řešení předpokládá, že v kontaktním poli bude zasunut buď mikroprocesor ATmega168 nebo mikroprocesor ATtiny15. Současné připojení obou mikroprocesorů není možné.

Schema zapojeni

Obr.2


Seznam součástek

Označení Součástka Hodnota Specifikace
JP1,JP2 Lámací kolíky 14-Pin, 2,54mm PLS-14S
JP3,JP4 Límací kolíky 4-Pin, 2,54mm PLS-04S
C1,C2 Kondenzátor 100nF CK1206 100N/50V X7R
C3 Kondenzator elektrolyt. 22uF/16V CTS 22M/16V B
R1,R2,R3,R4 Rezistor 250R R1206 250R 1%
R5,R6,R7 Rezistor 1k R1206 1k 1%
LPT LPT konektor X X
AVR Konektor AVR Dragon X S2G10

[editovat] DPS

Schema zapojeni

Obr.3

[editovat] Cenová rozvaha

Při návrhu zařízení byl brán zřetel na to, aby bylo dosaženo pokud možno co nejnižších nákladů při realizaci. Ceny součástek nejsou nijak výrazné položky. Významnou položkou by byla výroba desky plošného spoje. Mezi výrobci desek jsem vybral firmu Spoj – Jiří Kohout. Ta je schopna vyrobit pouze základní typy desek, ale její výhodou je rychlé vyhotovení a hlavně nízké ceny v porovnání s konkurencí.


Položka Počet kůsů Cena za kus [Kč] Cena celkem
Lámací kolíky 14-pin 2 3 6
Lámací kolíky 4-pin 2 1 2
Kondenzátor 100n 3 3 9
Kondenzator elektrolyt. 1 4 4
Rezistory 250R 4 2 8
Rezistory 1K 3 2 6
LPT konektor 1 15 15
Konektor AVR Dragon 1 9 9
DPS (Kohout) 1 1 130
Součástky celkem 222


--Barkman 20. 4. 2010, 13:26 (UTC)----

Osobní nástroje