Uživatel:Krctomas

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Cvičení 4

Při stisku tlačítka 1 svítí červená LED, jinak zelená


; 
; example LED-show program for ATtiny 2313
;
; 2-color LED with 300 Ohm resistor in series is supposed to be
; connected between pins 12 (PB0, LED_X) and 13 (PB1, LED_Y).
;
; Color1 shines when LED_X is high and LED_Y is low
; Color2 shines when LED_Y is high and LED_X is low
; LED is off when LED_Y and LED_X are both low or both high


	.EQU DDRB = $17		; DDRB address
	.EQU PORTB = $18	; PORTB address
    .EQU PINB = $16

	.EQU LED_X = 0		; LED_X is on PB0, pin 12 of ATtiny2313
	.EQU LED_Y = 1		; LED_Y is on PB1, pin 13 of ATtiny2313

	.EQU DDRD = $11
	.EQU PORTD = $12
	.EQU PIND = $10

; Pins connected to LED are outputs, DDRx=1 (set):

	SBI DDRB, LED_X	; SBI - Set Bit in I/O Register
	SBI DDRB, LED_Y

	SBI DDRD, 4
	SBI PORTB, 2
GO:
	RCALL COLOR1
	RCALL WAIT
	SBIS PINB, 2
	RJMP GOP
	RCALL WAIT
	RJMP GO

GOP:
	RCALL COLOR2
	SBIC PINB, 2
	RJMP GO
	RJMP GOP

;;;
;;;
;;; P R O C E D U R E S
;;;
;;;
	
SMALLWAIT:
    LDI R16, 100
SMALLWAIT1:
	INC R1		; INC - Increment
	BRNE SMALLWAIT1	; BRNE - Branch if Not Equal (Z flag) 				
	DEC R16
	BRNE WAIT1
	RET       ; RET - Return from Subroutine

WAIT:
	LDI R16, 4	; LDI - Load Immediate
WAIT1:	INC R1      ; Bezi az do R1=255, dalsi krok - preteceni, R1=0
	BRNE WAIT1	; Pokud v R1 neni 0, skoc na WAIT1
	INC R2
;	BRNE WAIT1
;	DEC R16
	BRNE WAIT1
	RET
	
COLOR1:
    SBI PORTB, LED_X
	CBI PORTB, LED_Y	; CBI - Clear Bit in I/O Register
	RET 
COLOR2:
    SBI PORTB, LED_Y
	CBI PORTB, LED_X
	RET

COL3W:
	LDI R16, 2
COL3X: 	RCALL COLOR1
	RCALL SMALLWAIT
	RCALL COLOR2
	RCALL SMALLWAIT
	;INC R2
	;BRNE COL3X
	DEC R16
	BRNE COL3X
	RET

DARK:
    CBI PORTB, LED_X
	CBI PORTB, LED_Y
	RET

Klávesnice

Připojení klávesnice na porty Konektor:

COL1 COL3 ROW1 ROW3
COL2 COL4 ROW2 ROW4

Odpovídající porty na ATiny2313:

14 16 6 8
15 17 7 9
SBI DDRD, 2   ; nastaveni ctyr vstupu
SBI DDRD, 3
SBI DDRD, 4
SBI DDRD, 5

SBI PORTB, 2   ; nastaveni pull-up rezistoru
SBI PORTB, 3
SBI PORTB, 4
SBI PORTB, 5

KLAVESNICE: 
JEDNA:
	CBI PORTD,2  ; prvni radek 0, ostatni 1
	SBI PORTD,3 
	SBI PORTD,4 
	SBI PORTD,5 
	SBIC PINB,2 
	RJMP DVE 
	LDI R17,1 
	RET
DVE:
	SBIC PINB,3
	RJMP TRI 
	LDI R17,2 
	RET
TRI:
	SBIC PINB,4 
	RJMP ACKO 
	LDI R17,3 
	RET
ACKO:
	SBIC PINB,5 
	RJMP CTYRI 
	LDI R17,11 
	RET
CTYRI: 
	SBI PORTD,2  ; druhy radek 0, ostatni 1
	CBI PORTD,3 
	SBI PORTD,4 
	SBI PORTD,5 
	SBIC PINB,2 
	RJMP PET 
	LDI R17,4 
	RET
PET:
	SBIC PINB,3 
	RJMP SEST 
	LDI R17,5 
	RET
SEST:
	SBIC PINB,4 
	RJMP BECKO 
	LDI R17,6 
	RET
BECKO:
	SBIC PINB,5 
	RJMP SEDM 
	LDI R17,12 
	RET
SEDM:
	SBI PORTD,2  ; treti radek 0, ostatni 1
	SBI PORTD,3 
	CBI PORTD,4 
	SBI PORTD,5 
	SBIC PINB,2
	RJMP OSM 
	LDI R17,7 
	RET
OSM:
	SBIC PINB,3 
	RJMP DEVET 
	LDI R17,8 
	RET
DEVET:
	SBIC PINB,4 
	RJMP CECKO 
	LDI R17,9 
	RET
CECKO:
	SBIC PINB,5
	RJMP HVEZDICKA
	LDI R17,13
	RET
HVEZDICKA:
	SBI PORTD,2  ; ctvrty radek 0, ostatni 1
	SBI PORTD,3 
	SBI PORTD,4 
	CBI PORTD,5 
	SBIC PINB,2 
	RJMP NULA 
	LDI R17,15 
	RET
NULA:
	SBIC PINB,3 
	RJMP KRIZEK 
	LDI R17,0 
	RET
KRIZEK:
	SBIC PINB,4
	RJMP DECKO
	LDI R17,16 
	RET
DECKO:
	SBIC PINB,5
	RJMP JEDNA
	LDI R17,14
	RET
Osobní nástroje