Uživatel:Polanjir

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Jiří Polanský

předmět MAM, cvičení ČT 9:15 


Obsah

Téma semestrální práce

"Převod frekvence indikátoru (LED) elektroměru na relevatní hodnotu v jednotkách Wh, s použitím vhodného převodníku a programovacího jazyka Bascom pro AVR. Údaj bude zobrazovaný na LCD display. K mikrokontroléru bude připojen i RTC obvod pro údaj o správném času."

Je to přístroj, který má snímat pomocí fototranzistoru indikační LED diodu v elektroměru solárních panelů. Tato dioda bliká s měnící se periodou a v závislosti na ní se mění i aktuální výkon solární elektrárny. Dle výrobce elektroměru 1 impulz LED diody je roven 0,5Wh. Tudíž čítáme periodu mezi pulzy (náběžnou hranu) pro aktuální výkon i denní počet pulzů pro informaci o celkové výrobě energie. V našem přístroji byl použit fototranzistor, jelikož nemůžem zasáhnout do zapojení elektroměru a LED dioda je jediná, pro nás použitelná indikace.

Soubor:Wattmetr2_.jpg

větší obr. Wattmetr je přítroj nejvíc nalevo.

Semestální práci budu dělat společně s Ondřejem Veselým [1]
HARDWARE

ATmega168 – mikrokontrolér


Soubor:Atmega168.jpg


Mikrokontroléry AVR jsou vyráběny firmou Atmel. Mezi jejich základní vlastnosti patří:

 • 8-bitová RISC architektura
 • 130 instrukcí (120 pro ATtiny), většina jednotaktových
 • rozsah frekvencí od 32kHz do 20MHz
 • oddělená programová a datová paměť
 • programová paměť flash přeprogramovatelná za běhu, 10 000 mazacích/zápisových cyklů
 • operační paměť SRAM, dvoutaktový přístup
 • integrovaná EEPROM, 100 000 mazacích/zápisových cyklů
 • 32 pracovních registrů
 • napájení 1.8 - 5.5V, nízká spotřeba, režim spánku
 • množství digitálních i analogových periferií
 • jednoduché programování, software zdarma

Pro naší konstrukci jsme vybrali 8-bitový RISC mikrokontroler s typovým označením ATmega168. Disponuje 16kB programovatelné FLASH paměti, která je programovatelná přímo v aplikaci s možností uzamknutí, 10.000 zápisových/mazacích cylků s volitelnou velikostí bootovací sekce s nezávislým uzamykáním. Dále pro nás důležité hodnoty jako 1kB interní SRAM, 512 Byte velká paměť EEPROM, 8-kanálový 10-bitový A/D převodník, ale hlavně pro naše použití má mikrokontroler dva pinové vývody pro externí přerušení (INT0 a INT1) a dva čítače z čehož první TIMER0 je 16-bitový a TIMER1 pouze 8-bitový, každý s vlastní před-děličkou.

Více info v datasheet ATmega168


DS1302 - Obvod reálného času (RTC)


Soubor:DS1302.jpg


Dle provedení lze RTC rozdělit takto:

 • vnitřní nebo externí krystal
 • vnitřní nebo externí záložní baterie
 • výstup pro probouzení mikroprocesoru

Dle zapojení do obvodu:

 • sériové připojení pomocí 1wire, I2C nebo 3 wire sběrnice
 • paralelní připojení

Pro naší konstrukci jsme zvolili obvod reálného času od firmy Dallas s typovým označením DS1302. Tyto obvody sice nemají vnitřní baterii, ani krystal, za to však mají srozumitelné ovládání. Využívají minimální počet pinů pro komunikaci s mikroprocesorem. Obvod DS1302 komunikuje s mikroprocesorem po třech vodičích. Signál RESET aktivuje komunikaci s DS1302, signál SCLK potvrzuje platná data a nakonec signál SDATA, který data přijímá, ale i odesílá. Komunikace je dvoubytová. Nejprve se odešle příkazový byte a následně se odešle byte s daty, nebo přijme byte s daty. MSB bit příkazového bytu je vždy log. 1, jinak by nešlo do obvodu zapisovat.

 • Microhead [online], poslední aktualizace 2008 [cit. 14. 4. 2010], Wikipedie. Dostupné z WWW: <http://www.microhead.cz/elektro/avr/AVRrtc_dallas.htm>

viz. [2]

Více info v datasheet DS1302


SFH309-5 - Fototranzistor


Soubor:SFH309-5.jpg


Pro detekci červené LED diody ve wattmetru jsme použili obyčejný NPN fototranzistor SFH309-5. U jeho parametrů jsme si museli pohlídat vlnovou délku, při které ještě bude buzen dopadajícím světlem LEDky, tzn. (630 – 650)nm. Což námi zvolený fototranzistor s rozsahem (380 - 1150)nm zcela splňuje.

Datasheet SFH309-5


MC2004B-SBL/H - Alfanumerický LCD display


Soubor:LCDsmall.jpg


Display bude sloužit jako zobrazovací jednotka naměřených hodnot.

 • Rozměry LCD: 20 znaků / 4 řádky
 • LCD ŘADIČ/OVLADAČ: S6A0069
 • Operační napětí: 2.7 - 5.5V
 • Volitelná 4 nebo 8 bitová komunikace

Datasheet LCD

---


Pokračování příště..... :-)

Osobní nástroje