Uživatel:Vlachja5

Z MAM wiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: První záznam: #include "cviceni_1_HV.h"//importování souboru s hlavičkami funkcí //char code [] = {0xF0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x9B, 0x83, 0xF8, 0x80, 0x98};//pole rov…)
(Stránka vyprázdněna)
Řádka 1: Řádka 1:
-
První záznam:
 
-
#include "cviceni_1_HV.h"//importování souboru s hlavičkami funkcí
 
-
 
-
//char code [] = {0xF0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x9B, 0x83, 0xF8, 0x80, 0x98};//pole rovnou naplněný: nenpalněný: unsigned char code2[10];
 
-
 
-
/*unsigned char getcode(unsigned char ch)
 
-
{
 
-
return code [ch]
 
-
}*/
 
-
 
-
/*int main(void)
 
-
{
 
-
delay();
 
-
}*/
 
-
 
-
void delay(void) // vyrábim pauzu - provedění cyklů
 
-
{
 
-
register volatile unsigned long i=0; //proměnná pro načítání smyčky - co největší, register - ne do zásobníku ale do registru
 
-
while (i<1000000)
 
-
{
 
-
i++;
 
-
}
 
-
}
 
-
 
-
//pří
 
-
//for(i=0;i<255;i++) {}
 
-
 
-
//i=0;
 
-
//while(i<255)
 
-
//{
 
-
// i++;
 
-
//}
 
-
 
-
//i=0;
 
-
//do
 
-
//{
 
-
//i++;
 
-
//}
 
-
//while(i<255);
 
-
 
-
 
-
 
-
// Parita
 
-
 
-
//for(bit=0;bit<8;bit++) takhle ne, >> je rotace doprava
 
-
// if((x>>bit)&1>0)
 
-
// pocet++;
 
-
 
-
//správně
 
-
//p^=(x>>0);  //exclusive or
 
-
//....
 
-
//p^=(x>>7);  //takhle nejvýhodnější, nejmíň operací
 
-
 
-
//a ještě správnějc
 
-
//unsigned char (unsigned char x)
 
-
//{
 
-
// x^=x>>1;
 
-
// x^=x>>2;
 
-
// x^=x>>4;
 
-
// return x&1;
 
-
//
 
-
//}
 
-
// funkce na výměnu dvou bitů
 
-
//unsigned char unknown(unsigned char x, unsigned char pos1, unsigned char pos2)
 
-
// unsigned char b1 = 1 << pos1; //samý nuly, jedničky na pozico posX
 
-
// unsigned char b2 = 1 << pos2;
 
-
// if (!(x & b1) != !(x & x2)) // tady maskuju dva bity; když je číslo 0 tak vrací 1, když ne 0 tak 0
 
-
// x^=b1|b2;
 
-
// return x;
 
-
//}
 
-
 
-
//unsigned int unknown2(unsigned long x, unsigned char s)
 
-
//{
 
-
// s = s & 31;
 
-
// return (x << 32-s) | (x >> s);
 
-
//}
 
-
 
-
 
-
 
-
//POZNÁMKY
 
-
 
-
//char = 8 bitů; int = 16; long = 32; , když chci větší rozsah
 
-
//bez zápornejch čísel, musím napsat před to unsigned
 

Verze z 21. 3. 2013, 20:34

Osobní nástroje