Uživatel:Vlachja5

Z MAM wiki

Verze z 21. 3. 2013, 20:33; Vlachja5 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

První záznam:

  1. include "cviceni_1_HV.h"//importování souboru s hlavičkami funkcí

//char code [] = {0xF0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x9B, 0x83, 0xF8, 0x80, 0x98};//pole rovnou naplněný: nenpalněný: unsigned char code2[10];

/*unsigned char getcode(unsigned char ch) { return code [ch] }*/

/*int main(void) { delay(); }*/

void delay(void) // vyrábim pauzu - provedění cyklů { register volatile unsigned long i=0; //proměnná pro načítání smyčky - co největší, register - ne do zásobníku ale do registru while (i<1000000) { i++; } }

//pří //for(i=0;i<255;i++) {}

//i=0; //while(i<255) //{ // i++; //}

//i=0; //do //{ //i++; //} //while(i<255);


// Parita

//for(bit=0;bit<8;bit++) takhle ne, >> je rotace doprava // if((x>>bit)&1>0) // pocet++;

//správně //p^=(x>>0); //exclusive or //.... //p^=(x>>7); //takhle nejvýhodnější, nejmíň operací

//a ještě správnějc //unsigned char (unsigned char x) //{ // x^=x>>1; // x^=x>>2; // x^=x>>4; // return x&1; // //} // funkce na výměnu dvou bitů //unsigned char unknown(unsigned char x, unsigned char pos1, unsigned char pos2) // unsigned char b1 = 1 << pos1; //samý nuly, jedničky na pozico posX // unsigned char b2 = 1 << pos2; // if (!(x & b1) != !(x & x2)) // tady maskuju dva bity; když je číslo 0 tak vrací 1, když ne 0 tak 0 // x^=b1|b2; // return x; //}

//unsigned int unknown2(unsigned long x, unsigned char s) //{ // s = s & 31; // return (x << 32-s) | (x >> s); //}


//POZNÁMKY

//char = 8 bitů; int = 16; long = 32; , když chci větší rozsah //bez zápornejch čísel, musím napsat před to unsigned

Osobní nástroje