USBaspLoader

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

USBaspLoader je bootloader, který používá softwarové USB a z PC se ovládá stejně, jako programátor USBasp, tedy třeba pomocí avrdude.

Tento bootloader zabírá 2KB. Spolu se zdrojovým kódem [1] je přibalena i řada přeložených HEX souborů, například pro ATmega8 (s krystalem 12, 15 či 16 MHz) a ATmega88 a ATmega168 (s krystalem 12, 15, 16 či 20 MHz). Jsou zkonfigurovány s USB D+ (zelený vodič) na bitu 2 portu D (pin 4) a USB D- (bílý vodič) na bitu 4 portu D (pin 6). Bootloader se aktivuje uzeměním bitu 7 portu D (pin 13). Možné nastavení konfiguračních bitů:

#---------------------------------------------------------------------
# ATMega88, ATMega168
#---------------------------------------------------------------------
# Fuse extended byte:
# 0xf8 = 1 1 1 1  1 0 0 0 <-- BOOTRST (boot reset vector at 0x1800)
#    (nepoužito) \+/
#           +------- BOOTSZ (00 = 2k bytes)
# Fuse high byte:
# 0xd6 = 1 1 0 1  0 1 1 0
#    ^ ^ ^ ^  ^ \-+-/
#    | | | |  |  +------ BODLEVEL 0..2 (110 = 1.8 V)
#    | | | |  + --------- EESAVE (preserve EEPROM over chip erase)
#    | | | +-------------- WDTON (if 0: watchdog always on)
#    | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
#    | +------------------ DWEN (debug wire enable)
#    +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
# Fuse low byte:
# 0xdf = 1 1 0 1  1 1 1 1
#    ^ ^ \ /  \--+--/
#    | | |    +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
#    | | +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
#    | +------------------ CKOUT (if 0: Clock output enabled)
#    +-------------------- CKDIV8 (if 0: divide by 8)
#---------------------------------------------------------------------
Osobní nástroje