Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (ISO-Latin-2)

A8M32AVL - Laboratoř zpracování audio-video signálů
zimní semestr 2019/2020

Témata semestrálních prací z oblasti zpracování řeči

  1. Základní LMS algoritmus NLMS pro potlačování akustického echa v časové oblasti.

  2. RLS algoritmus pro potlačování akustického echa v časové oblasti.

  3. LMS algoritmus pro potlačování akustického echa ve frekvenční oblasti s metodou OLS.

  4. LMS algoritmus pro potlačování akustického echa ve frekvenční oblasti s metodou OLA.

Společné pokyny pro zpracování všech 4 výše uvedených témat: