Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (ISO-Latin-2)

AD2M31ZRE - Zpracování řeči

Kombinované studium - zimní semestr 2015/2016

Rozsah: 2 + 2

Garant:
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc., míst. 462 / C4, Fakultní e-mail: pollak

Přednášející, cvičící:
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc., míst. 462 / C4, Fakultní e-mail: pollak


PROGRAM PŘEDNÁŠEK A KONZULTACÍ
   AD2M31ZRE na FEL Moodle (autorizovaný přístup)

DOPORUČENÁ LITERATURA


Charakteristika předmětů:

Předměty jsou zaměřeny na seznámení studentů magisterského studia s problematikou zpracování řečových signálů s užším zaměřením na mutlimediální aplikace (předmět AD2M31ZRE) resp. na aplikace v telekomunikačních technologiích (předmět AD2M31RAT). Tato problematika má v obou oborech široký aplikační záběr.

 • Odpřednášená látka je v konzultacích následně demonstrována a prakticky procvičována s použitím programového systému MATLAB i dalších softwarových nástrojů. Přednášky a cvičení v rámci plánovaných konzultací jsou společná pro oba předměty, neboť zahrnují zvládnutí společných základů. Procvičení a zvládnutí těchto základů je rovněž prověřeno zpracováním jednoduchého semestrálního projektu. Dílčí témata specifická pro oba aplikačně odlišné předměty jsou předmětem samostudia ze specifikovaných pramenů.

  Předpokládané znalosti:

 • základy teorie signálů a systémů (na úrovni absolvování předmětu - AD2M99CZS - Číslicové zpracování signálů)
 • základy programování

  Pro zdatnější studenty:

 • možnost zapojení do výzkumných úkolů řešených na jednotlivých pracovištích programu v rámci semestrálních projektů KME.

  Podmínky absolvování předmětu:

  Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou.
 • Minimální podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování samostatných semestrálních projektů.
 • Předmět je zakončen ústní zkouškou s krátkou přípravou, ve které studenti prokáží znalosti problematiky v předem daných okruzích.

  Celkové bodové hodnocení, ze kterého vychází klasifikace z předmětu, se skládá ze 3 částí:

  Výsledná klasifikace je pak dána následující tabulkou podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
  Klasifikační stupeň ECTS A B C D E F
  Bodové hodnocení 20-18 17-16 15-14 13-12 11-10 < 9
  Číselná klasifikace 1,0 1,5 2 2,5 3 4
  Česky výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

  Navazující nebo doplňující předměty na KME:

 • AD2M31SMU - Signály v multimediích
  Prosím, pošlete mi email v případě libovolných problémů.
  E-mail: pollak s fakultní adresou fel.cvut.cz
  Poslední změna: Čt zář 18 12:51:29 CEST 2014