next up previous
Next: 1.1 Úvod do MATLABu Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: Cvičení k předmětu ADA

1. Cvičení 1 : Odhady momentůSubsections

Mirek 2006-12-12