next up previous
Next: 4.1 Odvození LMS Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: 3.2 LMS prediktor, a

4. Cvičení 4: Identifikace pomocí LMSSubsections

Mirek 2006-12-12