next up previous
Next: 7.1 LMS Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: 6.2 CMA

7. Cvičení 7: Konvergenční chování LMS, RLS, SLMS, NLMS

Chování uvedených metod budeme zkoušet na úloze identifikace Obr. 4.2, Obr. 4.1(a),(4.1),(4.3), s kterou jste se podrobně seznámili ve 4. cvičení. Výhodou tohoto řešení je, že valnou část skriptů budeme moci převzít (Modelování vstupních signálů, skript pro LMS, pořizování více realizací, výpočet MSE atd.)Subsections

Mirek 2006-12-12