next up previous
Next: 7.5 Úvod do vlastního Up: 7. Cvičení 7: Konvergenční Previous: 7.3 SLMS

7.4 NLMS

NLMS se od LMS liší tím, že $ \mu$ upravuje podle výkonu vstupního signálu

\begin{displaymath}\begin{gathered}\mu = \frac{\mathcal{M}}{\epsilon + (M+1) p[n]}, \\ p[n] = \lambda p[n-1] + (1-\lambda)x^2[n]. \end{gathered} .\end{displaymath} (7.14)

Tím se stává vhodnější pro použití na signály, kde se výkon značně mění (LMS s fixně nastaveným $ \mu$ (7.1) buďto nestíhá sledovat změny nebo diverguje)


Cvičení 7.5: Vstupní signál $ x[n]$ volte pro prvních 250 vzorků jako bílý stacionární gusovský šum s nulovou střední hodnotou a rozptylem 1. Pro druhých 250 vzorků jako bílý stacionární gusovský šum s nulovou střední hodnotou a rozptylem $ 0.3^2$. Obdobně přenosovou funkci identifikovaného systému volte pro prvních 250 vzorků plant_B = [-1,-3]; plant_A = [1,0] a pro druhých 250 vzorků jako plant_B = [-1,0]; plant_A = [1,0]. Rozptyl aditivního rušení volte stále $ \sigma _u^2 = 0.3^2$.

Porovnejte průběhy vah, a MSE pro LMS a NLMS. $ \mathcal{M}$ volte v obou případech $ \mathcal{M}=0.1$.


Výsledky:

Figure 7.8: Porovnání průběhů vah a trajektorí váhového vektoru ve váhovém prostoru pro NLMS a LMS
\includegraphics[width=10cm]{ada7/obrmat/fig8.ps}
Figure 7.9: Porovnání průběhů MSE pro NLMS a LMS
\includegraphics[width=10cm]{ada7/obrmat/fig9.ps}


next up previous
Next: 7.5 Úvod do vlastního Up: 7. Cvičení 7: Konvergenční Previous: 7.3 SLMS
Mirek 2006-12-12