next up previous
Next: 12.1 Formulace úlohy, LMS Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: 11.1 Statistiky vyšších řádů

12. Cvičení 12: Směrový příjem pomocí LMS - Frost a GSCSubsections

Mirek 2006-12-12